OPTIES EN DILEMMA’S BIJ BEHANDELING GEMETASTASEERD PROSTAATCARCINOOM

Wat is de beste eerstelijns therapie?

  • 7 min.
  • Expert opinion
  • Wetenschap

Afgelopen jaar toonden resultaten van de LATITUDE-studie en STAMPEDE-studie aan dat toevoeging van abirateron aan androgeendeprivatietherapie (ADT) bij patiënten met (initieel) gemetastaseerd prostaatcarcinoom de overleving verbetert ten opzichte van een behandeling met alleen ADT. Enkele jaren geleden was dit ook al aangetoond voor het toevoegen van 6 kuren docetaxel aan ADT. Dit verruimt de therapiekeuze, maar maakt het kiezen van de optimale behandeling niet eenvoudiger, concluderen dr. Paul Hamberg, dr. Martijn Lolkema en prof. dr. Ronald de Wit. De drie internist-oncologen maken de balans op.

Pakweg 10 jaar geleden zag de behandeling van patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom er overzichtelijk uit: ADT totdat er sprake was van castratieresistente ziekte en dan toevoeging van chemotherapie in de vorm van docetaxel. Vanaf 2010 werd het ingewikkelder: behalve docetaxel bleken ook cabazitaxel, abirateron, enzalutamide en 223radium de overleving te verbeteren bij castratieresistente ziekte. Tot op heden is een optimale sequentie van deze mogelijkheden niet duidelijk geworden. ‘In 2014 kwamen daar de onverwacht positieve resultaten van de CHAARTED-studie1 bij’, blikt De Wit terug. ‘Die studie toonde aan dat de overleving met 1,5 jaar toenam als de patiënt kort na het starten met de ADT ook 6 kuren docetaxel kreeg. Tenminste: in geval de patiënt bij aanvang van ADT zogeheten hoogvolumeziekte had. Dat wil zeggen: de aanwezigheid van ten minste 4 botmetastasen

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?