Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Vereniging

Op 22 februari 2018 maakte het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam bekend binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden te zien voor een kansrijke vervolging van tabaksproducenten. De aangevers kondigden aan via een artikel 12-procedure bij het Gerechtshof in Den Haag het OM alsnog tot vervolging te willen dwingen.

Tabaknee

Aangevers willen via artikel 12-procedure alsnog vervolging van tabaksindustrie

Portretfoto (kleur) Bénédicte Ficq
Bénédicte Ficq aan het woord tijdens de persconferentie naar aanleiding van de uitspraak van het OM om niet over te gaan tot vervolging van tabaksproducenten.

In navolging van onder meer andere medische beroepsverenigingen deed ook de NVMO aangifte tegen de tabaksindustrie. De NVMO heeft de wens tot aangifte, die op 15 februari 2018 namens de NVMO is ingediend door advocaat Bénédicte Ficq, als volgt omschreven:

‘De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) wil zich als vereniging aansluiten bij de aangifte tegen de tabaksindustrie. Het moge duidelijk zijn dat onze leden dagelijks geconfronteerd worden met patiënten met kwaadaardige ziekten waarvan een groot deel mede veroorzaakt wordt door het roken. Hier dient tegen opgetreden te worden!’

Een overzicht van alle aangevers, een video van de persconferentie en meer informatie over de aangifte is te vinden op de website TabakNee (www.tabaknee.nl)


Dr. Celine Leenen bestuurslid
Portretfoto (kleur) Celine Leenen

Wisseling van de wacht in jNVMO-bestuur

Ze volgt Marlies van Bekkum op, die haar opleiding medische oncologie aan het Antoni van Leeuwenhoek heeft afgerond. Leenen is werkzaam bij het VUmc in Amsterdam en promoveerde in 2015 in Rotterdam op onderzoek naar diagnostische strategieën voor vroege detectie van Lynch-syndroom.


Save the date

SONCOS-themasymposium 2018

Tijdens dit symposium worden wederom enkele actuele onderwerpen in de oncologische zorg bediscussieerd. Wanneer u op de hoogte wilt blijven van het programma van dit themasymposium, dan kunt u zich op de vernieuwde SONCOS-website (www.soncos.org) opgeven voor de e-nieuwsbrief van SONCOS.


Geef uw feedback door aan het bestuur

NVMO-consensus indicaties oncologische medicatie

De NVMO-consensus is opgesteld door de afdelingshoofden Medische Oncologie van de academische ziekenhuizen en het Antoni van Leeuwenhoek in samenspraak met de NVMO. Enkele malen per jaar, en vaker als er belangrijke ontwikkelingen zijn, wordt deze consensustekst geactualiseerd. De lijst met oncologische middelen zal jaarlijks worden geactualiseerd. Indien er indicaties ontbreken, dan zal in het komend jaar worden beoordeeld of deze op de lijst komen. De NVMO-consensus is voor NVMO-leden na inloggen op de NVMO-website te vinden in onderdeel Beleidsdocumenten van het hoofdmenu Leden.


Komende events NVMO

3 april 2018 Algemene Ledenvergadering NVMO Utrecht
3 juni 2018 NVMO Nederlandse ASCO Avond 2018 Chicago
14 november 2018 Landelijke jNVMO-onderwijsdag Arnhem
15-16 november 2018 Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 Arnhem
16 november 2018 Algemene Ledenvergadering NVMO Arnhem