UITKOMSTEN VAN PROSPECTIEVE, GERANDOMISEERDE STUDIE NODIG

177Lu-PSMA-therapie: hoopvol, maar nog niet uitontwikkeld

  • 7 min.
  • Wetenschap

Voor patiƫnten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom dient zich een nieuwe behandeloptie aan: 177Lu-PSMA-therapie. De eerste resultaten met dit radiofarmacon zijn veelbelovend. Hoe de behandeling het best kan worden vormgegeven en wat dan de klinische resultaten ervan zijn, is echter nog niet duidelijk. Het ontbreekt nog aan gerandomiseerde, prospectieve studies.

Maak gratis account
en krijg toegang tot alle artikelen

Al een account?