Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

Medische Oncologie nummer 7 zal mede naar aanleiding van het 20-jarig jubileum van de NVMO grotendeels in het teken staan van het thema ‘medische oncologie in 2022’.

Themanummer naar aanleiding van jubileum NVMO 

Medische oncologie in 2022

Woordvoerders van verschillende aanpalende organisaties zullen zich uitspreken over concrete ambities en harde voorspellingen. Ook zullen ze ingaan op de huidige en toekomstige relatie en samenwerking met de internist-oncologen.
In interviews zullen onder meer aan het woord komen ESMO-voorzitter prof. dr. Fortunato Ciardiello, NIV-voorzitter dr. Evert-Jan de Kruijf, SONCOS-voorzitter dr. Michel Wouters, NVCO-voorzitter prof. dr. Kees Verhoef, NVRO-voorzitter prof. dr. Coen Rasch en NVVP-voorzitter dr. Katrien Grünberg. Ook Paul Korte (voorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen), André Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland) en Arja Broenland (directeur-bestuurder Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) zullen hun toekomstvisie geven.
Het nummer besteedt als warming-up tevens aandacht aan de komende Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen. NVMO-bestuurslid dr. Sjoerd Hovenga, voorzitter van de programmacommissie, en enkele sprekers zullen een tipje van de sluier oplichten van de onderwerpen die op het programma staan. Het themanummer verschijnt op 13 oktober 2017.


SONCOS-themasymposium 2017

Toekomst van oncologische zorg

Sprekers vanuit verschillende oncologische disciplines en organisaties zullen uiteenlopende thema’s belichten die zijn gerelateerd aan de onderwerpen Behouden richtlijnen hun waarde in de oncologische zorg?, De oncologische dokter in 2025 en De oncologische patiënt in 2025.
Het symposium gaat van start met een keynote lecture naar aanleiding van het rapport Zonder context geen bewijs: over de illusie van evidence-based practice in de zorg van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Meer informatie over het programma en de sprekers is te vinden op www.soncos.org. Inschrijving is alleen mogelijk via deze website.


Aanmelding mogelijk tot maandag 2 oktober 2017 

Pieter De Mulder Award 2017

Tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017 zal de NVMO volgens traditie de Pieter De Mulder Award uitreiken. Kandidaten voor de award dienen zich uiterlijk maandag 2 oktober 2017 aan te melden via www.nvmodagen.nl.

Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen gedurende een periode van maximaal 2 maanden kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 6.000 euro.
Bij aanmelding dient de kandidaat een abstract met het doel van het werkbezoek en de achtergrond van en inbedding in zijn/haar onderzoek in te sturen. Het is noodzakelijk dat de aanmelding door de begeleider/promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning van de award zijn te raadplegen op www.nvmodagen.nl.


Komende events

4 oktober 2017
SONCOS-themasymposium 2017
Utrecht
15 november 2017
Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2017
Arnhem
16 - 17 november 2017
Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017
Arnhem
17 november 2017
Algemene Ledenvergadering NVMO
Arnhem