Om warm van te worden

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

De herfst maakt alweer plaats voor de winter, de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen zijn geweest en zo langzamerhand maken we ons op voor de feestdagen in december. Voor de één het fijne vooruitzicht om met vrienden en familie de kwaliteit van leven eens flink op te schroeven, voor de ander zowel privé als op de werkvloer een logistieke uitdaging. Voor mij geldt dat ik probeer zo weinig mogelijk beeldvorming aan te vragen in de maand december, zodat de veelal laatste feestdagen voor mijn patiënten zo min mogelijk worden overschaduwd door de aankomende scans. Voor de secretaresses soms logistiek een uitdaging.

In dit nummer van Medische Oncologie kunt u in deze donkere dagen cocoonend op de bank over een scala aan relevante onderwerpen lezen. Dr. Jan Bogaerts waarschuwt in een zeer lezenswaardig stuk voor de methodologische binnenbochten die steeds meer worden genomen voor de registratie van nieuwe middelen. Ook al willen we allemaal zo snel mogelijk iets voor de patiënt in de spreekkamer betekenen, we schieten ons alleen maar in de voet als we op basis van slecht ontworpen studies behandelingen gaan toepassen die tegenwoordig ook steeds meer kosten.

Dat geld kunnen we wellicht beter steken in de ontwikkeling van uitmuntende palliatieve zorg. Prof. dr. An Reyners en Manon Boddaert geven in dit nummer hun visie op het onlangs tot stand gekomen Kwaliteitskader palliatieve zorg. Daarnaast reflecteren dr. Jacco de Haan en Gert van Dijk op de ethische en juridische kaders rondom de steeds meer eisende patiënt en geven ze enkele praktische adviezen.
Richtlijnen die snel up-to-date worden gebracht (en blijven) zijn essentieel. Dr. Machteld Wymenga, Samara de Jong-Jaber en dr. Pieter Tanis bespreken de totstandkoming van de vanuit de NVMO geïnitieerde modulaire update van de richtlijn voor het colorectaal carcinoom. Verder heeft de commissie BOM twee adviezen uitgebracht en wordt in een impressie van het ESMO 2017 Congress onder meer de vernieuwde versie van de ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale toegelicht. De Nederlandse DRUP-studie kreeg in Madrid terecht een groot podium. Kortom: genoeg om warm van te worden.

Namens redactieraad en NVMO-bestuur,