Nieuws NVMO

  • 1 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

Medische Oncologie nummer 9 zal mede vanwege actuele ontwikkelingen binnen de geriatrische oncologie grotendeels zijn gericht op de zorg voor de oudere patiënt met kanker.

Themanummer geriatrische oncologie

Zorg voor de oudere kankerpatiënt

Illustratie_zwartwit_nieuwsNVMO

De uitdagingen en oplossingen binnen de geriatrische oncologie, die in het licht van de toenemende vergrijzing in urgentie toenemen, worden in dit themanummer door verschillende deskundigen belicht vanuit uiteenlopende invalshoeken en specialismen.
Specifiek vanuit de medische oncologie komen GERIONNNE-voorzitter prof. dr. Johanneke Portielje (Leiden), dr. Ellen Kapiteijn (Leiden) en prof. dr. Hans Wildiers (Leuven) in interviews aan het woord. Inhoudelijk zullen onder meer de onderwerpen immunotherapie bij ouderen, geriatric assessments en screening tools bij de behandeling, polyfarmacie, decision making bij longcarcinoom, scholing en wetenschappelijk onderzoek aan de orde komen. Het themanummer verschijnt op vrijdag 15 december 2017.


Feedback van leden gevraagd

NVMO-consensus indicaties medicatie

Het bestuur overlegt twee keer per jaar met de Nederlandse Zorgautoriteit en zal specifieke vragen of problemen van internist-oncologen op de werkvloer met betrekking tot dure medicatie hierin meenemen.
De NVMO-consensus indicaties oncologische middelen is opgesteld door de afdelingshoofden Medische Oncologie van de academische ziekenhuizen en het Antoni van Leeuwenhoek in samenspraak met de NVMO. Enkele keren per jaar wordt deze consensustekst geactualiseerd. De lijst met oncologische middelen zal jaarlijks worden geactualiseerd. Indien er indicaties ontbreken, dan wordt in het komend jaar beoordeeld of deze op de lijst komen. Een pdf-versie van de consensus is voor NVMO-leden te vinden op de NVMO-website in het submenu Beleidsdocumenten onder het hoofdmenu Leden.


Oproep

Versterking gezocht voor redactieraad NVMO-website

Geïnteresseerde NVMO-leden kunnen voor meer informatie vrijblijvend contact opnemen met dr. Sjoerd Hovenga (Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten), voorzitter van de webredactie en NVMObestuurslid, via s.hovenga@nijsmellinghe.nl. Ook assistenten in opleiding voor het aandachtsgebied medische oncologie kunnen zich aanmelden.
Uitgangspunt bij de samenstelling van de webredactie is een evenredige vertegenwoordiging naar geografie en werksituatie. De webredactie zet zich in voor de redactionele invulling van de NVMO-website, waaronder de ontwikkeling van webcasts, webinars, e-learning en online vakinformatie. De webredactie vergadert vier keer per jaar: drie keer per jaar via Skype en één keer op locatie in Utrecht.
Technische en redactionele ondersteuning wordt verzorgd door uitgeverij BPM Medica. De huidige samenstelling van de webredactie kan worden gevonden op de NVMO-website.


Komende events

22 maart 2018 jNVMO-onderwijsmiddag 2018 locatie n.t.b.
3 juni 2018 NVMO Nederlandse Avond ASCO 2018 Chicago