MANON BODDAERT LICHT TOTSTANDKOMING EN IMPLICATIES TOE

‘De implementatie is een gezamenlijke opdracht’

  • 7 min.
  • Kwaliteit
  • Kwaliteitsontwikkeling

De recente publicatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg is geen afronding van een proces, maar een begin. Het komt nu aan op succesvolle implementatie. Net als alle andere zorgprofessionals die bij palliatieve zorg betrokken zijn, moet ook de internist-oncoloog hiermee aan de slag. Voor succesvolle implementatie op de langere termijn is het van belang dat het onderwerp palliatieve zorg meer aandacht krijgt in de medische opleiding.

Met de afronding en publicatie van het kwaliteitskader is volgens Manon Boddaert, arts palliatieve geneeskunde en medisch adviseur bij IKNL, een belangrijke stap gezet in het borgen van de kwaliteit van palliatieve zorg. ‘In 2013 was natuurlijk al de Zorgmodule palliatieve zorg uitgebracht’, vertelt ze. ‘Maar bij het schrijven van die zorgmodule waren niet alle partijen betrokken die een rol spelen in palliatieve zorg. Er was dus onvoldoende draagvlak en het ontbrak aan overeenstemming. Toen we in 2015 een enquête hielden over hoe de teams palliatieve zorg in de ziekenhuizen invulling gaven aan de palliatieve zorg, schoten de uitkomsten over gehanteerde kwaliteitscriteria alle kanten op. Het enige waarover consensus bestond, was dat het consult binnen 24 uur gedaan moest zijn. Het was dus zaak om een vervolgstap te zetten om de gewenste kwaliteit van palliatieve zorg vast te stellen, en

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?