ARJA BROENLAND, DIRECTEUR NEDERLANDSE FEDERATIE VAN KANKERPATIËNTENORGANISATIES

‘We werken aan gedegen inbreng van ervaringsdeskundigheid’

  • 7 min.
  • Maatschappij
  • Patiëntenperspectief

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) overkoepelt 20 organisaties die samen werken voor zo’n 700.000 (ex-)kankerpatiënten. Directeur Arja Broenland vertelt welke visie de NFK heeft op de toekomst van de oncologie vanuit het perspectief van de patiënt. Sleutelbegrippen hierin zijn maatwerk, expertisecentra, transparantie en samen beslissen.

‘Een heel mooie en ruim bemeten fulltime baan’, noemt Broenland het NFK-directeurschap. Waar haalt ze, als niet-medicus overigens, haar grote gedrevenheid vandaan? ‘In de tijd dat ik bij het ministerie van VWS werkte, bepleitte de toenmalige minister van VWS dr. Els Borst meer samenwerking om de kankerzorg in Nederland op een hoger plan te krijgen. Dat vond ik zeer juist. Ik ben sindsdien in de kankerzorg werkzaam gebleven en ben me voor dit streven blijven inzetten.’
Broenland signaleert dat de oncologische patiënt de afgelopen jaren een sterkere positie heeft gekregen, dat hij serieuzer wordt genomen en vaker meepraat over het inrichten van de zorg in tripartite-overleg met artsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Dat stemt haar tot enige tevredenheid, maar is nog allerminst aanleiding om achterover te leunen. Getuige ook de Toekomstvisie 2021 van de NFK (zie tevens

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?