ANDRÉ ROUVOET, VOORZITTER ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND

‘Over 5 jaar is de kwaliteit van oncologische zorg veel nadrukkelijker in kaart gebracht’

  • 7 min.
  • Maatschappij

Voor Zorgverzekeraars Nederland – en voor de zorgverzekeraars die het vertegenwoordigt – is het kernwoord in de discussie over de toekomst van de oncologie ‘transparantie’. Dat begrip heeft zowel betrekking op de prijzen van dure geneesmiddelen als op de kwaliteit van de geleverde zorg en de keuzemogelijkheden die de patiënt uit het zorgaanbod heeft. Winst boeken op al die onderdelen is voor de zorgverzekeraars een belangrijk agendapunt in de oncologische zorg voor de komende 5 jaar.

Als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland is André Rouvoet op bestuurlijk niveau betrokken bij de discussie over de toekomst van de oncologie. ‘Gesprekken daarover voer ik namens onze leden met de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra en de patiëntenverenigingen’, zegt hij. ‘En in een aantal gevallen ook met het ministerie van VWS erbij natuurlijk. Nogal op metaniveau dus, over zaken als substitutie en budgettaire kaders. Zaken die niet in directe zin te maken hebben met de internist-oncoloog die ’s ochtends het ziekenhuis binnenloopt om aan het werk te gaan. Over de inkoop van zorg hebben wij het uiteraard niet, of hooguit op hoofdlijnen: loopt het goed, houdt ieder zich aan de landelijke afspraken? Maar op dat niveau ken ik mijn beperkingen.’

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?