Nieuws NVMO

  • 1 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

De NVMO tracht te komen tot een procedure voor het sneller actualiseren van medisch-oncologische delen van richtlijnen.

NVMO houdt pilot met richtlijn CRC 

Richtlijnen sneller updaten

Recentelijk is als pilot gestart met het updaten van het medisch-oncologische deel van de landelijke richtlijn voor het colorectaal carcinoom. Deze update is tot stand gekomen dankzij samenwerking van het NVMO-bestuur met de werkgroep Medische Oncologie van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt.

Om vooruitlopend op een volgende versie van de multidisciplinaire richtlijn voor het colorectaal carcinoom de internist-oncologen van de laatste wetenschappelijke stand van zaken op de hoogte te houden, is besloten om met de nieuwe methode te starten.
Op basis van deze pilot hoopt de NVMO tot een uniforme aanpak te komen voor het sneller publiceren van updates van richtlijnen. In de discussies voor het opstellen van herzieningen van andere huidige oncologische richtlijnen zal ook de inhoud van updates worden ingebracht.


Expertisegroep doet oproep tot centralisering 

Systemische behandeling van het merkelcelcarcinoom

Het kleine aantal patiënten dat per jaar in Nederland de diagnose mMCC krijgt, maakt versnippering van zorg ongewenst. Door de zorg voor het mMCC te centraliseren, kan optimaal gebruik worden gemaakt van de ontwikkelingen op het gebied van systemische behandeling.
Centralisatie kan tevens een rol spelen bij de ontwikkeling van toekomstige studies voor deze patiëntengroep. Meer informatie over het voorstel tot centralisering en de expertisegroep is te lezen op de NVMO-website.


Ondersteuning NVMO-bestuur

Marjolijn Verstegen gestart als beleidsadviseur NVMO

In deze functie geeft ze gevraagd en ongevraagd advies aan het NVMO-bestuur over organisatiebrede vraagstukken en houdt ze toezicht op gemaakte afspraken, lopende processen en relevante verplichtingen.
Haar loopbaan in de zorg startte ze als jurist bij een zorgverzekeraar. In 2009 maakte ze de overstap naar de NIV. Daar is ze werkzaam als beleidsadviseur, met name op het gebied van beroepsbelangen dossiers. In deze functie werkte ze al veel samen met de NVMO en haar leden.
Vanuit de NIV wordt tevens ondersteuning geboden op andere dossiers, zoals richtlijnontwikkeling en overige kwaliteitsdossiers. Doel van de ondersteuning en samenwerking is dat de NVMO op deze wijze verder professionaliseert en meer structurele kennis opbouwt. Door het intensiveren van deze samenwerking worden de belangen van de internist-oncologen nog beter behartigd.


Komende events

15 november 201 Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2017 Arnhem
16 - 17 november 2017 Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017 Arnhem
17 november 2017 Algemene Ledenvergadering NVMO Arnhem