De NVMO viert feest!

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Bij een 20-jarig jubileum is het mooi om terug te kijken op wat er allemaal is bereikt. De NVMO is een sterke en gezonde vereniging, die een prominente positie in het spectrum van de oncologie heeft verworven.

Op de komende Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen zal uitgebreid stil worden gestaan bij wat er de afgelopen 20 jaar is bereikt. Er zal ruim de tijd zijn om terug te blikken en feest te vieren. De programma commissie heeft weer een prachtig programma samengesteld. Komt allen!

In dit nummer van Medische Oncologie blikken we ook vooruit. Waar staat de oncologische zorg in het jaar 2022? Woordvoerders van verschillende instanties geven hun visie op wat de komende jaren ons mogelijk gaan brengen.

Ook als NVMO-bestuur zijn we hard bezig om een visie voor de komende jaren te ontwikkelen. Hoe zien ons vak en specialisme er over 5 jaar uit? En de toekomst van onze vereniging?

Verdere professionalisering van onze vereniging is belangrijk om zo optimaal mogelijk te kunnen inspelen op alle vragen en (toekomst)verwachtingen. Er wordt hard gewerkt aan een visiedocument waarin al deze aspecten aan bod zullen komen. Tijdens de komende algemene ledenvergadering zullen we graag met u hierover in discussie gaan. Samen maken we onze toekomst!

Namens het NVMO-bestuur,