Resultaten peiling: behandeling koorts bij neutropenie

  • Beroepsuitoefening
  • Patiëntenzorg

Koorts bij neutropenie is de meest voorkomende complicatie van chemotherapie en leidt vaak tot klinische intraveneuze antibiotische behandeling. Dit brengt hoge kosten en veel belasting voor de patiënt met zich mee. De redactieraad van Medische Oncologie hield begin dit jaar een online peiling onder NVMO-leden over de besluitvorming tot eventuele opname en het al dan niet intraveneus behandelen. Van de uitgenodigde NVMO-leden beantwoordde 38,2 procent de vragen van de peiling. Hier staan de belangrijkste resultaten. Dr. Anja Timmer-Bonte reageert in dit nummer op de uitkomsten (zie artikel: 'Nog veel over behandeling bij febriele neutropenie met een laag risico op complicaties') en geeft haar visie op bestaande richtlijnen en de naleving daarvan.

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?