Nieuws NVMO

  • 1 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

Op dinsdag 4 april 2017 hield de NVMO in Utrecht een extra algemene ledenvergadering. Gehouden presentaties zijn voor NVMO-leden te raadplegen in het ledengedeelte van de NVMO-website.

TE RaaDPLEGEN OP DE NVMO-WEBSITE

Presentaties extra ALV

Op de agenda stonden de nieuwe website en het nieuwe logo van de NVMO (dr. Sjoerd Hovenga), mandatering commissie BOM betreffende subgroepanalyses (dr. Ferry Eskens en dr. ir. Harm van Tinteren), de toekomst van SONCOS (dr. Carla van Herpen) en tot slot een update over de voortgang van de commissie Van Bochove (Aart van Bochove). Op de NVMO-website staat tevens een video met uitleg over de filosofie achter het nieuwe logo en een toelichting op nieuwe onderdelen van de website.


TOM 2017 EN TARGETED THERAPY 2017

Nieuwe webcasts op NVMO-website

Foto (kleur) NTT2017

De webcasts zijn bereikbaar via een afgeschermd onderdeel van de NVMO-website en zijn alleen te volgen voor NVMO-leden met een persoonlijk inlogaccount.


AANGETREDEN ALS SECRETARIS EN VICEVOORZITTER

Dr. Maartje Los in bestuur NVMO

Laatstgenoemde was reeds secretaris van de commissie BOM en blijft actief in die functie. Dr. Maartje Los werkt sinds 2007 als internist-oncoloog in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht. In dit ziekenhuis is zij hoofd van het R&D-bureau voor interne geneeskunde en oncologie en voorzitter van het St. Antonius Kankercentrum.


DR. MARLOES VAN DONGEN VOORZITTER

Wisseling van de wacht in jNVMO

De voormalig jNVMO- voorzitter gaat werken bij het Karolinska University Hospital in Stockholm. Verder zijn Rune van de Wetering (Erasmus MC, Rotterdam), Karlijn van Rooijen (UMC Utrecht) en Marleen Tent (UMC Groningen) als nieuwe bestuursleden aangetreden. Dr. Mariëlle Beerepoot (AMC, Amsterdam) en Demelza Hoogwerf (Groene Hart Ziekenhuis, Gouda) hebben de opleiding medische oncologie afgerond en zijn teruggetreden. Het bestuur wordt gecompleteerd door de reeds zittende leden Myrte Zijlstra (Radboudumc, Nijmegen) en Marlies van Bekkum (Antoni van Leeuwenhoek). Meer informatie over de jNVMO is te vinden op www.nvmo.org/jnvmo.


nOTEER IN UW AGENDA

Komende events NMVO

4 juni 2017 NVMO Nederlandse Avond ASCO 2017 Chicago
29 juni 2017 NVMO Post-ASCO 2017 Utrecht
10 september 2017 NVMO Nederlandse Avond ESMO 2017 Madrid
15 november 2017 Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2017 Arnhem
16 - 17 november 2017 Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017 Arnhem
17 november 2017 Algemene Ledenvergadering NVMO Arnhem