Evolutie als sleutelwoord

  • 1 min.
  • Voorwoord

De rode draad binnen ons vak is ‘evolutie’. Dat was ook begin april in Utrecht weer duidelijk bij de algemene ledenvergadering. Er werd constructief en open gediscussieerd over de organisatie van ons werk in de toekomst. Dit naar aanleiding van de eerste schets over de organisatie van de medische oncologie gemaakt door de commissie onder leiding van Aart van Bochove en de presentatie van dr. Carla van Herpen over SONCOS nu en in de toekomst.

Inmiddels is wel duidelijk dat volumenormen in de medische oncologie niet rechtstreeks tot betere kwaliteit leiden. Het definiëren en meten van kwaliteit blijft een uitdaging en dit wordt door de beroepsgroep opgepakt. In dit nummer komen woordvoerders van de patiëntenorganisatie voor blaas- en nierkanker aan het woord. Zal de roep naar concentratie als kwaliteitskenmerk van de patiëntenorganisaties verstommen als betere kwaliteitskenmerken kunnen worden benoemd en gemeten?

Evolutie is ook het sleutelwoord binnen de commissie BOM. Dr. Ferry Eskens presenteerde nieuwe procedures om de analyse van subgroepen binnen een studie te kunnen gebruiken in beoordelingen van de commissie.
Voor de leden die niet aanwezig konden zijn is het mogelijk de presentaties terug te kijken op de vernieuwde website, die tijdens de ledenvergadering met complimenten en enthousiasme werd ontvangen. De nieuwe website gaat faciliteren in de communicatie met onze leden. Via de website is het mogelijk om knelpunten en discussiepunten te melden; ook al was u niet aanwezig bij de ledenvergadering.

De rode draad van evolutie is ook zichtbaar in dit nummer van Medische Oncologie. De vele nieuwe middelen veranderen de perspectieven voor onze patiënten. De maatschappij moet dan mee gaan schakelen, bijvoorbeeld bij het afsluiten van verzekeringen, zoals u kunt lezen vanaf pagina 32.
Als internist-oncologen moeten we scherp blijven op doelmatigheid. Niet alleen de inzet van biosimilars kan daarbij helpen, maar ook het verstandig en veilig omgaan met complicaties zoals febriele neutropenie kan leiden tot het beter gebruik van beschikbare middelen.

Wij wensen u weer veel leesplezier in dit lentenummer vol verandering, hopelijk op een terras met de eerste zonnestralen en de ontluikende bloesem van het evoluerende jaargetij.

Namens redactieraad en NVMO-bestuur,