Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

Tijdens de Post-ASCO 2017 op donderdag 29 juni a.s. in Utrecht zullen verschillende Nederlandse collega’s een overzicht geven van de laatste ontwikkelingen en trends zoals gepresenteerd tijdens de 2017 ASCO Annual Meeting in Chicago.

Donderdag 29 Juni 2017 | Utrecht

Post-ASCO 2017

Aan bod komt het laatste nieuws op gebied van de behandeling van gynaecologische tumoren, mammacarcinoom, het bovenste deel van de tractus digestivus (oesofaguscarcinoom, maagcarcinoom, pancreascarcinoom en levercarcinoom), het onderste deel van de tractus digestivus (colorectaal carcinoom) en urogenitale maligniteiten. Tevens wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen bij immunotherapie en recent nieuws in geneesmiddelenland. Iedere presentatie zal worden afgesloten met een interactieve sessie van 10 minuten om deelnemers de ruimte te geven over de interpretatie van de sprekers en de consequenties voor de dagelijkse praktijk te discussiëren.
Het programma van de Post­-ASCO 2017 is samengesteld door NVMO-bestuurslid dr. Sjoerd Hovenga (Nij Smellinghe, Drachten) en prof. dr. Stefan Sleijfer (Erasmus MC Kanker Intstituut, Rotterdam). Meer informatie over inschrijving, programma en sprekers is te vinden op de NVMO-website (www.nvmo.org/meetings). Deelname aan het symposium is voor NVMO-leden kosteloos. Inschrijving is alleen online mogelijk.


NVMO Nederlandse avond ASCO 2017

Betaalbare zorg centraal

De discussie over dure geneesmiddelen speelt al langer en iedereen maakt zich zorgen over de duurzaamheid van de zorg. Het is duidelijk dat alle partijen nodig zijn voor een oplossing; die kan alleen worden bereikt door samen te werken en elkaars belangen goed te begrijpen.

Alternatieve modellen

Daarnaast is er grote behoefte aan alternatieve modellen om nieuwe geneesmiddelen bij patiënten te krijgen. Onlangs stelden prof. dr. René Bernards (Nederlands Kanker Instituut) en prof. dr. Jan Schellens (Antoni van Leeuwenhoek) een dergelijk nieuw model voor, waarover zij publiceerden in Cell (2017). Laatstgenoemde zal dit model nader toelichten.

Waarde registries

Een ander belangrijk thema – in lijn met het beheersbaar houden van de kosten van de zorg – is de vraag wat registries hebben bijgedragen of gaan bijdragen aan kostenbeheersing. Grootschalige dataverzamelingen worden door sommigen beschouwd als een onmisbaar ingrediënt om betere zorg te kunnen leveren, maar anderen stellen dat deze registries alleen waarde hebben als ze nauw zijn gekoppeld aan onderzoek. Daarmee ontstaat een schemer gebied tussen zorg en onderzoek, waarbij dit grote consequenties kan hebben hoe de zorg zal worden ingericht.
Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven (Radboudumc) is als geen ander in staat om kritisch te kijken naar de meerwaarde van registries: wat hebben ze gebracht en hoe ermee verder?

Implementatie ESMO-MCBS

Tot slot zal prof. dr. Liesbeth de Vries (UMC Groningen) een update geven over de gedachtegang achter de Magnitude of Clinical Benefit Scale (MCBS) die de ESMO heeft gelanceerd. De ESMO-MCBS heeft internationaal veel aandacht gekregen omdat het door deze schaal mogelijk wordt de klinische waarde van een geneesmiddel beter in te schatten. Prof. dr. Liesbeth de Vries zal de eerste ervaringen met de ESMO-­MCBS delen.

Inschrijving

De avond, die onder leiding staat van het organiserend comité bestaande uit dr. Sjoerd Hovenga (Nij Smellinghe, Drachten) en prof. dr. Emile Voest (Antoni van Leeuwenhoek), wordt afgesloten met een diner waar kan worden nagepraat over alle ervaringen. Meer informatie over inschrijving, programma en sprekers is te vinden op de NVMO-website  (www.nvmo.org/meetings). Deelname voor NVMO-leden is kosteloos. Inschrijving is alleen online mogelijk.


Komende events NVMO

4 juni 2017 NVMO Nederlandse Avond ASCO 2017 Chicago
29 juni 2017 NVMO Post-ASCO 2017 Utrecht
10 september 2017 NVMO Nederlandse Avond ESMO 2017 Madrid
15 november 2017 Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2017 Arhnem
16-17 november 2017 Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017 Arnhem