KENNIS EN ERVARING UITWISSELEN EN PROJECTEN ONDERSTEUNEN

Citrienfonds stimuleert oncologische netwerkvorming

  • 7 min.
  • Beroepsuitoefening
  • Nieuwe ontwikkelingen

De vorming van regionale oncologische netwerken begint in Nederland in toenemende mate vorm te krijgen. Het landelijke Citrienfonds heeft als taak deze ontwikkeling te stimuleren en te faciliteren. Dat doet het fonds onder meer door uitwisseling van kennis en ervaring en door het financieel ondersteunen van concrete onderdelen van de samenwerking, zoals het koppelen van de ICT van de ziekenhuizen in het netwerk.

De organisatie van de oncologische zorg in Nederland is al een aantal jaren in beweging. De gedachte wordt inmiddels breed gedragen dat de vorming van regionale oncologische zorgnetwerken een belangrijke stap voorwaarts kan zijn om elke patiënt toegang te geven tot de voor die patiënt optimale behandeling. In verschillende regio’s van Nederland zijn de afgelopen jaren dan ook lokaal initiatieven opgebloeid om dergelijke oncologische netwerken op te zetten, bijvoorbeeld EMBRAZE, Esperanz, FROHON en OncoZON. Het Citrienfonds, in het bijzonder het

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?