Tijd voor maatwerk bij follow-up

  • 2 min.
  • Redactioneel

De inhoud van dit themanummer maakt duidelijk dat nacontrole en nazorg – met name na in opzet curatieve behandeling voor kanker – danig in beweging zijn. Soms is de insteek helaas financieel: het zou allemaal goedkoper kunnen in de eerste lijn, maar dan moet daar wel eerst geld bij voor langere consulten! Dit terwijl er geen bewijs is dat oncologische follow-up en nazorg beter of efficiënter zijn in de eerste lijn.

De afgelopen jaren heeft er juist een verschuiving plaatsgevonden van pure nacontrole na kankerbehandeling naar multidisciplinaire revalidatieprojecten na (adjuvante) chemotherapie en zijn bijvoorbeeld de BETER-poli’s opgestart. Verder blijkt er ook sprake van begripsverwarring. Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte en dus kan deze zorg worden verplaatst van de tweede naar de eerste lijn. Hier wordt gesuggereerd dat er een soort conversie heeft plaatsgevonden naar simpele chro

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?