(On)logisch

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Mogelijk leest u dit nummer tijdens uw vakantie. Indien u dan elders in Europa verblijft, kunt u mobiel bellen zonder extra kosten. Degenen die vakantie in eigen land vieren en mobiel naar het buitenland willen bellen, hebben helaas geen voordeel. Een vreemde regeling, die niet heel logisch lijkt.

Dit themanummer staat voor een groot deel in het teken van nacontrole en nazorg van patiënten die voor kanker zijn behandeld. Uit de meeste artikelen blijkt dat ongeveer 30 procent van de patiënten behoefte aan nazorg heeft. Over de effectiviteit van nacontrole is niet zoveel te lezen. De effectiviteit van nacontrole bij mammacarcinoom wordt zowel in twijfel getrokken in het interview met NABON-voorzitter dr. Aafke Honkoop als in het Open podium waarin twee oncologisch chirurgen hun visie geven op nacontrole en nazorg.
Op de nieuwspagina’s is te lezen dat oPuce streeft naar een zogeheten ‘genezenverklaring’ voor patiënten die zijn behandeld voor kanker. Ex-patiënten kunnen bijvoorbeeld moeilijker aan het werk komen. Door de ‘genezenverklaring’ hoopt Isabelle Lebrocquy, oprichter van oPuce en voormalig patiënt, de positie van deze mensen in onze maatschappij te verbeteren. Schuilt hier iets onlogisch in?

Dan is er ook nog de vraag wie de verantwoordelijkheid voor nazorg het best op zich kan nemen. Huisarts prof. dr. Niek de Wit ziet een grote rol weggelegd voor de eerste lijn, terwijl Cora Vegter vanuit de verpleegkundige discipline aangeeft dat zij een rol voor de verpleegkundige binnen de tweede lijn ziet. Wat is het meest logisch?

Tot slot woorden van dank en aanmoediging. Dank aan de commissie BOM, die onvermoeibaar doorgaat met het beoordelen van nieuwe middelen of nieuwe indicaties, en hier telkenmale verslag van doet in Medische Oncologie. Woorden van aanmoediging voor u allen voor de nieuwe rubriek Opmerkelijk. Heeft u een praktijkverhaal of mist u de logica ergens in uw werk en wilt u dat delen? Wij zijn graag bereid te luisteren naar uw verhaal; mail dan naar redactie@medischeoncologie.nl. Niet bang zijn voor het schrijfwerk, want daarin kan hulp worden geboden aangezien u het Groot dictee der Nederlandse taal niet meer kunt gebruiken om uw taalvaardigheden te verbeteren.

De redactieraad wenst u veel leesplezier en een mooie vakantietijd toe. Zorg ervoor dat de levenssappen weer op peil zijn voor het tweede deel van 2017!

Namens redactieraad en NVMO-bestuur,