Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

Op 16 en 17 november 2017 organiseert de NVMO in Congrescentrum Papendal in Arnhem de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017.

Groot aantal keynote lectures

Oncologiedagen 2017

Tijdens deze 23e editie van de Oncologiedagen zal mede naar aan leiding van het 20-jarig jubileum van de NVMO een groot aantal internationale experts een keynote lecture verzorgen. Deze sprekers belichten achtereen volgens de waarde van surrogaat eindpunten in de oncologie, zorg voor kankeroverlevers/oncologische revalidatie en heterogeniciteit.
Op het programma staan verder actuele therapeutische ontwikkelingen bij respectievelijk  mammacarcinoom, tumoren van de tractus digestivus en urogenitale tumoren. Daarnaast wordt in een speciale sessie stilgestaan bij verschillende facetten van immunotherapie en komen enkele patiënten aan het woord. Ook dit jaar zullen de jonge collega’s wedijveren voor de prijs voor het beste oncologieproefschrift en de Pieter De Mulder Award. Vanwege het jubileum heeft een feestcommissie voor de donder dagavond een feestelijk programma samengesteld. Meer informatie over het programma en inschrijving staat op www.nvmodagen.nl. Inschrijving is alleen mogelijk via deze website.


Aanmelding van start gegaan

Het beste oncologieproefschrift

Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 kunnen worden voorgedragen. Een wetenschappelijke jury buigt zich over de inzendingen en zal daaruit vervolgens twee proefschriften selecteren.
De bekroonde promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 500 euro. Verder zullen zij worden uitgenodigd om tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017 een voordracht van 10 minuten te verzorgen en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie. Kandidaten dienen per e-mail te worden aangemeld via nvmo@congresscare.com. Ingezonden dienen te worden: titel proefschrift, inhoudsopgave en Nederlandstalige samenvatting (bij voorkeur als pdf-bestand).


Als jonge onderzoeker kennis opdoen in een internationaal instituut?

Pieter De Mulder Award 2017

Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen om gedurende een periode van maximaal 2 maanden kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 6.000 euro.
Kandidaten dienen zich vóór 3 oktober 2017 aan te melden via www.nvmodagen.nl. Bij de aanmelding dient de kandidaat een abstract met het doel van het werkbezoek en de achtergrond en inbedding in zijn/haar onderzoek in te sturen. Het is noodzakelijk dat de aanmelding door de begeleider/ promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning van de award zijn eveneens online te raad plegen.


Komende events NVMO

10 september 2017 NVMO Nederlandse Avond ESMO 2017 Madrid
15 november 2017 Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2017 Arnhem
16 - 17 november 2017 Oncologiedagen voor Nederland en  Vlaanderen 2017 Arnhem