INVESTEREN IN SAMENWERKING TUSSEN HUISARTS EN VERPLEEGKUNDIGE

Nazorg in eerste en tweede lijn

  • 7 min.
  • Wetenschap

Nu kanker steeds meer een chronische ziekte wordt, ligt het voor de hand de eerste lijn een grotere rol te geven in de nazorg voor de patiënt. Naast de huisarts kunnen ook de gespecialiseerd verpleegkundige en de verpleegkundig specialist hierin een rol spelen. Op dit moment loopt vanuit het Julius Centrum in Utrecht onderzoek naar de vraag of de begeleiding en nazorg bij kanker even goed vanuit de eerste lijn kan worden geboden, en hoe de rollen van deze zorgprofessionals zich tot elkaar kunnen verhouden.

Het NIVEL-rapport Naar een toekomstbestendige nazorg bij kanker uit 2016 heeft tot discussie geleid. Vooral de volgende passage trok aandacht: ‘… Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) pleiten voor een grotere rol voor huisartsen bij de nazorg bij kanker. De beroepsvereniging van verpleegkundigen (V&VN Oncologie) pleit juist voor een grotere rol voor een gespecialiseerde oncologieverpleegkundige. Deze verpleegkundige kan ook in de eerste lijn werkzaam zijn…’. De vraag is: hoe

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?