PROMOVENDI LICHTEN ACHTERGRONDEN EN IMPLICATIES BEKROONDE DISSERTATIES TOE

Veelbelovende dendritische celtherapie en veiligere chemotherapie

  • 8 min.
  • Vereniging

Dr. Kalijn Bol en dr. Didier Meulendijks ontvingen afgelopen november tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2016 de NVMO-prijzen voor beste oncologieproefschriften van het jaar. Beide promovendi hebben bijgedragen aan de totstandkoming van momenteel lopende klinische onderzoeken. Voor Bol betreft het een trial met dendritische celtherapie bij melanoompatiënten. Meulendijks introduceerde screening op genetische polymorfismen waardoor patiënten die cytostatica ontvangen ernstige bijwerkingen bespaard blijven.


Dendritische celtherapie bij melanoom in stroomversnelling

Sinds begin december kunnen patiënten met stadium III melanoom voor een experimentele behandeling met dendritische cellen terecht in het Radboudumc in Nijmegen. Bol legde met haar promotieonderzoek een deel van de basis voor de trial met deze therapie. ‘We hebben ontdekt dat het beter is om hiervoor circulerende dendritische cellen uit het bloed te gebruiken. Eerder richtte het onderzoek zich op dendritische cellen die werden opgekweekt uit monocyten. Die z

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?