Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

De NVMO organiseert op donderdag 30 maart a.s. in Antropia in Driebergen de 11e Nascholing Targeted Therapy.

Donderdag 30 maart 2017 | Antropia, Driebergen

Nascholing Targeted Therapy 2017

Symbolische afbeelding voor 'target therapie' in de vorm van een dartbord

Om ook dit jaar invulling te geven aan het thema patiëntenparticipatie heeft de programmacommissie, bestaande uit prof. dr. Henk Verheul (VUmc, Amsterdam) en prof. dr. Els Witteveen (UMC Utrecht), er wederom voor gekozen de patiënt zelf aan het woord te laten voorafgaand aan de twee wetenschappelijke deelthema’s van het symposium: doelgerichte therapie en immunotherapie. Onderwerpen die aan bod komen zijn bekostiging medicatie, DRUP-studie, biobanking en vergelijking van nieuwe therapieën bij achtereenvolgens colorectaal carcinoom, niercelcarcinoom en prostaatcarcinoom.

Het definitieve programma van het symposium zal binnenkort bekend worden gemaakt. Deelname voor NVMO-leden is kosteloos. Inschrijving is reeds mogelijk via de NVMO-website (www.nvmo.org/tt2017).


Dinsdag 4 april 2017, 15.00 - 18.00 uur | Utrecht

Extra algemene ledenvergadering NVMO

De ledenvergadering zal van 15.00 tot 18.00 uur in Utrecht plaatsvinden. Het NVMO-bestuur adviseert u om dit tijdstip alvast in uw agenda te noteren. Binnenkort zullen NVMO-leden op de
hoogte worden gebracht van de locatie in Utrecht en de agendapunten van deze algemene ledenvergadering.


Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar geeft stokje over aan dr. Nielka van Erp

Wisseling van de wacht in commissie BOM

Portretfoto (kleur)  Nielka van Erp

Dr. Nielka van Erp, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog, is sinds 2012 werkzaam in de apotheek van het Radboudumc. In het Radboudumc is ze vanuit de apotheek verantwoordelijk voor oncologische patiëntenzorg. Ze is hoofd van het laboratorium van de apotheek en leidt een onderzoeksgroep waarin ze de farmacologie van orale doelgerichte oncologische medicatie bestudeert. Sinds 2012 is ze lid van de Special Interest Group Oncologie van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). Verder is ze bestuurslid van de Dutch Oncology Pharmacology Group (DPOG) en organiseert ze elke 2 jaar de International Workshop on Dose Optimization Strategies for Targeted Drugs.

Portretfoto (kleur) prof. dr. Henk-Jan Guchelaar

Prof. dr. HenkJan Guchelaar is ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog, afdelingshoofd Klinische Farmacie en Toxicologie van het LUMC in Leiden en hoogleraar Klinische farmacie. Per 1 augustus 2016 is hij benoemd tot collegelid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Het NVMO-bestuur en de commissie BOM danken hem voor zijn waardevolle inspanningen voor de commissie in de afgelopen jaren en wensen dr. Nielka van Erp veel succes in haar nieuwe functie. De volledige samenstelling van de commissie BOM is te vinden op www.nvmo.org/ciebom.


Komende events NVMO

9 - 10 maart 2017  Therapie op Maat 2017 Arnhem
30 maart 2017 NVMO Nascholing Targeted Therapy 2017 Driebergen
4 april 2017 Extra algemene ledenvergadering NVMO Utrecht
4 juni 2017 NVMO Nederlandse Avond ASCO 2017 Chicago
29 juni 2017 NVMO Post-ASCO 2017 Utrecht
10 september 2017 NVMO Nederlandse Avond ESMO 2017 Madrid
16 - 17 november 2017 Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017 Arnhem