Frisse moed

  • 1 min.
  • Voorwoord

Januari is van oudsher de maand van goede voornemens en ook in dit nummer van Medische Oncologie passeren weer voldoende zaken de revue waardoor we met frisse moed het jubileumjaar van de NVMO kunnen starten.

Naar aanleiding van het ontvangen van de KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award geeft prof. dr. Bert Vogelstein zijn visie op het heden en de (nabije) toekomst van de (medische) oncologie. Vogelstein heeft aan de wieg gestaan van huidige inzichten in het ontstaan en de ontwikkeling van kanker. Zijn werk op het gebied van erfelijk colorectaal carcinoom en de ontdekking van verschillende genen en mutaties die een rol spelen in de carcinogenese maken hem een van de meest geciteerde wetenschappers ter wereld.

Doorbraken in kankeronderzoek leiden geregeld tot ingewikkelde problemen op andere vlakken. De substantiële verbetering in uitkomsten door toevoeging van een CDK4/6-remmer (palbociclib of ribociclib) aan endocriene therapie bij hormoongevoelig gemetastaseerd mammacarcinoom suggereert licht aan het einde van de tunnel voor een deel van onze patiënten. De kosten van deze CDK4/6-remmers maken echter dat het licht ook kan worden veroorzaakt door de koplampen van een aanstormende trein. Het gezamenlijke standpunt van NABON en NVMO over het inzetten van palbociclib, alsmede de recente adviezen van de commissie BOM, zijn daarom een goede stap om dit middel zo duurzaam mogelijk in te zetten.

Meer kennis over het ontstaan van kanker waardoor een meer persoonlijke behandeling mogelijk wordt, leidt tot meer en kleinere studies en minder patiënten per studie. Ook nieuwe wet- en regelgeving maakt het niet makkelijker om klinisch onderzoek op hoog niveau te blijven doen. De problemen die spelen op dit gebied worden gelukkig opgepakt. De recente oprichting van het Dutch Oncology Research Platform (DORP) - met als doel het opzetten van een voor alle onderzoeksgroepen toegankelijke, landelijke infrastructuur voor onderzoeker- geïnitieerd, klinisch multicenteronderzoek - lijkt een goede stap voorwaarts.
Anja de Bree heeft op een wat kleinere schaal in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort budgettaire en organisatorische knelpunten bij de uitvoering van studies in kaart gebracht en doet suggesties voor verbetering. Waarschijnlijk herkenbare problematiek voor velen van u. Wellicht dat u een aantal verbeterpunten voor de (financiële) infrastructuur in uw eigen ziekenhuis mee kunt nemen.

Namens de redactieraad van Medische Oncologie,