Rectificatie: kosten eribuline bij mammacarcinoom

  • BOM

In het februari 2017 in Medische Oncologie gepubliceerde rapport Eribuline als tweedelijns behandeling bij het gemetastaseerd mammacarcinoom is de dosering van eribuline overgenomen uit de wetenschappelijke publicatie: 1,4 mg/m2. In Europa wordt echter niet het zout eribuline gebruikt, maar de base eribuline. De dosering is daarom 1,23 mg/m2.

Bij de bepaling van de behandelkosten is bij een lichaamsoppervlak van 1,8 mdaarmee 2,21 mg benodigd. Per gift zijn een ampul van 2 ml en een ampul van 3 ml benodigd. De kosten daarvan bedragen 1.022 euro (bron: www.medicijnkosten.nl d.d. 20 januari 2018). Er worden 2 giften per cyclus gegeven (totaal: 2.044 euro). Bij een mediane behandelduur van 6 cycli bedragen de behandelkosten in totaal 12.264 euro.