Nieuws NVMO

  • 4 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

Hebt u als NVMO-lid een sessie van de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017 gemist? Of wilt u er een nog eens terugkijken? Ga dan naar het onderdeel Webcast van de NVMO-website.

webcast op nvmo-website

Oncologiedagen 2017

Vanwege het 20-jarig jubileum van de NVMO hielden drie experts een keynote lecture: dr. Mecheline van der Linden (VUmc) verzorgde een op de praktijk gerichte sessie over psycho-oncologische zorg, dr. Vinay Prasad (Portland, Verenigde Staten) gaf zijn wetenschappelijke visie op de werking van geregistreerde medicatie in de dagelijkse praktijk en dr. Santiago Ramón y Cajal (Barcelona) besprak de laatste ontwikkelingen rondom ecomolecular disease and neoplastic consortium. Daarnaast belichtten verschillende Nederlandse en Vlaamse collega’s in sessies over respectievelijk mammacarcinoom, immunotherapie, urogenitale tumoren en tractus digestivus relevante ontwikkelingen voor de dagelijkse praktijk.
Video’s van alle sessies zijn voor NVMO-leden na inloggen op de NVMO-website te bekijken in het onderdeel Webcast.


Pilot toegelicht

Nieuwe aanpak actualisering richtlijnen voorziet in behoefte

Dit initiatief heeft tot zowel enthousiaste als kritische reacties geleid. Ook is enige verwarring ontstaan bij internist-oncologen die niet direct bij deze update betrokken waren. Heeft de snelheid van handelen de zorgvuldigheid in de weg gestaan? Is er wel verantwoord omgegaan met kwaliteitsparameters?
De initiatiefnemers van de nieuwe richtlijn zijn van mening dat met de actualisering van het medisch-oncologische deel van de richtlijn in een behoefte wordt voorzien. Ze verlaten hiermee zeker niet het proces van multidisciplinaire richtlijnontwikkeling, want dat dient het uitgangspunt te blijven.
De traditionele snelheid van richtlijnontwikkeling is echter te traag voor de snelle ontwikkelingen binnen de medische oncologie. De initiatiefnemers hebben daarom een methode geïntroduceerd om, vooruitlopend op updates van multidisciplinaire richtlijnen, NVMO-leden tussentijds te informeren over de huidige stand van de wetenschap; vooropgesteld dat die informatie zoveel mogelijk aan de bestaande kwaliteitseisen tegemoetkomt. Veel NVMO-leden blijken deze mening te delen en geven aan dat het wenselijk is deze nieuwe werkwijze uit te breiden naar andere tumortypen. Hierover wil de NVMO dan ook graag verder praten met de betreffende multidisciplinaire richtlijncommissies en betrokken beroepsverenigingen, zodat de wetenschappelijke onderbouwing van deze updates vanuit de medische oncologie en de inpassing ervan in multidisciplinaire richtlijnen kan worden gewaarborgd.


Komende events

22 maart 2018 Landelijke jNVMO-onderwijsdag locatie n.t.b.
3 juni 2018 NVMO Nederlandse ASCO Avond 218 Chicago
14 november 2018 Landelijke jNVMO-onderwijsdag Arnhem
15 - 16 november 2018 Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 Arnhem
16 november 2018 Algemene Ledenvergadering NVMO Arnhem

Pieter de Mulder Award 2017 

Lisanne van Dessel door NVMO bekroond 

Van Dessel heeft twee goedlopende klinische studies opgezet waarin bij patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom wordt gekeken naar circulerend tumor-DNA (CIRCUS-studie) en naar circulerende tumorcellen (CIRCLE-studie). Op dit onderwerp hoopt ze in een later stadium te promoveren.
De winnares zal dankzij de award in het laboratorium van prof. dr. Nikolas Stoecklein aan de Universitätsklinikum Düsseldorf, dat over veel expertise op dit gebied beschikt, de kans krijgen om zich verder te verdiepen in de achtergronden en toepassing van moleculaire karakterisering van individuele circulerende tumorcellen. De award wordt mogelijk gemaakt door Pfizer en is ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter de Mulder (1949-2007).


Dr. Niek Hugen en dr. Sofie Wilgenhof 

De beste oncologie-proefschriften

Dr. Niek Hugen (links op foto), chirurg in opleiding bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij voerde zijn onderzoek uit onder supervisie van promotoren prof. dr. Hans de Wilt en prof. dr. Iris Nagtegaal. De titel van zijn proefschrift luidt Clinical and biological aspects of mucinous colorectal cancer. De promovendus ontving de prijs uit
handen van BSMO-voorzitter prof. dr. Jacques De Grève (rechts op foto).
Dr. Sofie Wilgenhof promoveerde aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze voerde haar onderzoek uit onder supervisie van promotoren prof. dr. Bart Neyns en prof. dr. Kris Thielemans. De titel van haar proefschrift luidt Autologous mRNA electroporated dendritic cell-based immunotherapy for melanoma patients. De promovenda was verhinderd om de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen.


NVMO-bestuurslidmaatschap van dr. Ferry Eskens verlengd

Continuïteit in samenwerking commissie BOM en NVMO-bestuur

Het bestuurslidmaatschap van Eskens zal met maximaal 2 jaar worden verlengd. Dit voorstel is tijdens de ALV aan de leden voorgelegd om de continuïteit in het gezamenlijk optreden van NVMO-voorzitter en voorzitter commissie BOM in onder meer overleg met diverse veldpartijen te kunnen waarborgen. Door de instemming kan verder bij het geplande aftreden van Eskens als voorzitter van de commissie BOM in november 2018 worden zorggedragen voor een adequate overdracht van deze continuïteit.
In de toekomst zal de NVMO formeel vastleggen dat de voorzitter van de commissie BOM tevens NVMO-bestuurslid is. 


Strategienota en visiedocument 

Presentaties ALV op de NVMO-website

Mededeling conceptstrategie NVMO 2018-2022

Onder meer een conceptversie van de strategienota NVMO 2018-2022, een conceptversie van het visiedocument van de commissie Van Bochove, subgroepbeoordelingen commissie BOM en wijzigingen SONCOS-normeringsrapport 2018 stonden op de agenda.


Jubileum NVMO 

Feestavond in beeld

Tijdens een diner passeerden het verleden en de toekomst van de NVMO de revue. Aansluitend werd er op een verlichte dansvloer door jong en oud geswingd op muziek van coverband Soul Solution.
In het besloten onderdeel Leden van de NVMO-website kunnen NVMO-leden na inloggen foto’s van het jubileumfeest bekijken. Het NVMO-bestuur dankt de feestcommissie voor de organisatie van de geslaagde avond.


Laatste oproep 

Webredactie zoekt versterking

Daarom zoekt de NVMO momenteel naar enthousiaste collega’s die de webredactie willen versterken. Uitgangspunt bij de samenstelling van de webredactie is een evenredige vertegenwoordiging naar geografie en werksituatie. Geïnteresseerde NVMO-leden kunnen zich aanmelden bij dr. Sjoerd Hovenga (Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten), voorzitter van de webredactie en NVMO-bestuurslid, via s.hovenga@nijsmellinghe.nl. Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk woensdag 31 januari 2018.