Gezamenlijk naar de toekomst

  • 1 min.
  • Voorwoord

In een jubileumjaar is het goed om stil te staan bij datgene wat onze vereniging in haar 20-jarig bestaan heeft bereikt en de wijze waarop de medische oncologie in Nederland zich in de komende jaren verder zal gaan ontwikkelen.

Vanzelfsprekend zal er in 2017 feestelijk worden stilgestaan bij het jubileum van de NVMO. Het bestuur roept enthousiaste leden op om zich aan te melden voor de feestcommissie die invulling zal geven aan het jubileum tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017. Collega’s kunnen zich aanmelden bij NVMO-bestuurslid dr. Sjoerd Hovenga, voorzitter van de feestcommissie, via s.hovenga@nijsmellinghe.nl.

Wat de nabije toekomst betreft heeft het bestuur op dinsdag 4 april a.s. in Utrecht een extra algemene ledenvergadering uitgeschreven om onder meer met elkaar te discussiëren over thema’s als SONCOS, centralisatie en regionalisatie. Het is van belang dat we als NVMO een goede en breed gedragen visie over deze uitermate belangrijke aspecten van ons vak ontwikkelen. Hierbij is uw inbreng van groot belang. Wij roepen u dan ook op om bij deze algemene ledenvergadering in Utrecht aanwezig te zijn.

In dit tweede nummer van Medische Oncologie kunt u onder meer highlights lezen van het begin dit jaar in Amsterdam gehouden European Cancer Congress 2017. Welk onderzoek zal ons toekomstige handelen doen veranderen? Verder belichten verschillende collega’s studies naar de behandeling van mammacarcinoom en melanoom met CDK4/6-remmers.

Tot slot is het vermeldenswaardig dat komend najaar een themanummer van Medische Oncologie grotendeels in het teken zal staan van zowel het jubileum als de Oncologiedagen. Suggesties en ideeën voor dit themanummer kunt u doorgeven aan de redactieraad via redactie@medischeoncologie.nl.

Kortom: veel spannende zaken die onze toekomst gaan bepalen in een mooi jubileumjaar. Ons verleden hebben we, de toekomst maken we samen!

Namens het NVMO-bestuur,