FASE II-STUDIE NAAR TOEPASSING BIJ GEMETASTASEERD NRAS-GEMUTEERD MELANOOM

CDK4/6-remmers nu ook getest bij melanoom

  • 6 min.
  • Klinisch onderzoek
  • Wetenschap

Sinds kort maken de CDK4/6-remmers furore als nieuwe behandeling bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief, HER2-negatief mammacarcinoom. De CDK4/6-remmer palbociclib is recentelijk voor deze indicatie goedgekeurd door FDA en EMA. Voor de behandeling van gemetastaseerd melanoom kunnen CDK4/6-remmers mogelijk ook nieuwe wegen openen. Internist-oncoloog dr. Karijn Suijkerbuijk is betrokken bij een fase II-studie met ribociclib bij gemetastaseerd melanoom.

Dat CDK4/6-remmers mogelijk ook effectief kunnen zijn bij de behandeling van (gemetastaseerd) melanoom behoeft wellicht enige uitleg. Immers: worden in de artikelen over het klinisch effect van de CDK4/6-remmers de eiwitten waarop deze middelen werken, respectievelijk cycline-depend kinase 4 (CDK4) en cycline-depend kinase 6 (CDK6), niet altijd in verband gebracht met activering van de mammacarcinoomcellen via de oestrogeenreceptor? Dat is niet bepaald een voor de hand liggende signaleringsroute als het gaat om melanoomcellen. ‘Dat klopt,’ stelt Suijkerbuijk, ‘maar zoals gebruike lijk bij down-stream gelegen signaalroutes, zijn CDK4 en CDK6 niet exclusief betrokken bij de activering van cellen via de oestrogeenreceptor. CDK4 en CDK6 zijn via het eiwit cycline D, het eiwit waaraan CDK4 en CDK6 binden, ook verbonden aan de zogeheten MAP-kinasesignaleringsroute. Dat deze

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?