BELANGRIJKE VRAAG VOOR DAGELIJKSE PRAKTIJK BEANTWOORDEN IN GERANDOMISEERDE STUDIE

CDK4/6-remmer in de eerste of tweede lijn bij mammacarcinoom?

  • 7 min.
  • Klinisch onderzoek
  • Wetenschap

Een behandeling met een CDK4/6-remmer toegevoegd aan endocriene therapie lijkt meerwaarde te hebben voor patiënten met een gemetastaseerd hormoonreceptorpositief, HER2-negatief mammacarcinoom. Onduidelijk is echter wat de precieze plaats van de CDK4/6-remmer moet zijn: eerstelijns of tweedelijns behandeling? Een nationale gerandomiseerde studie vanuit de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) kan antwoord gaan geven op deze – ook uit oogpunt van kosten – belangrijke vraag.

Al sinds de presentatie van de resultaten van de eerste klinische fase II-studie in 2015 is het duidelijk dat CDK4/6-remmers een belangrijke toevoeging zijn aan het behandelarsenaal voor vrouwen met een gemetastaseerd hormoonreceptor positief, HER2-negatief mammacarcinoom.
Afgelopen jaar hebben respectievelijk de fase III-studies PALOMA-2, PALOMA-3 en MONALEESA-2 aangetoond dat endocriene behandeling gecombineerd met een CDK4/6-remmer de progressievrije overleving significant verlengt. In november 2016 heeft de EMA een van de CDK4/6-remmers, palbociclib, geregistreerd voor de behandeling van gemetasta seerd hormoonreceptorpositief, HER2-negatief mammacarcinoom. Begin dit jaar gaf de commissie BOM een positief advies voor het gebruik van palbociclib bij deze indicatie.

Wereldwijde discussie

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?