BELANGRIJKE VRAAG VOOR DAGELIJKSE PRAKTIJK BEANTWOORDEN IN GERANDOMISEERDE STUDIE

CDK4/6-remmer in de eerste of tweede lijn bij mammacarcinoom?

  • 7 min.
  • Klinisch onderzoek
  • Wetenschap

Een behandeling met een CDK4/6-remmer toegevoegd aan endocriene therapie lijkt meerwaarde te hebben voor patiënten met een gemetastaseerd hormoonreceptorpositief, HER2-negatief mammacarcinoom. Onduidelijk is echter wat de precieze plaats van de CDK4/6-remmer moet zijn: eerstelijns of tweedelijns behandeling? Een nationale gerandomiseerde studie vanuit de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) kan antwoord gaan geven op deze – ook uit oogpunt van kosten – belangrijke vraag.

Al sinds de presentatie van de resultaten van de eerste klinische fase II-studie in 2015 is het duidelijk dat CDK4/6-remmers een belangrijke toevoeging zijn aan het behandelarsenaal voor vrouwen met een gemetastaseerd hormoonreceptor positief, HER2-negatief mammacarcinoom.
Afgelopen jaar hebben respectievelijk de fase III-studies PALOMA-2, PALOMA-3 en MONALEESA-2 aangetoond dat endocriene behandeling gecombineerd met een CDK4/6-remmer de progressievrije overleving significant verlengt. In november 2016 heeft de EMA een van de CDK4/6-remmers, palbociclib, geregistreerd voor de behandeling van gemetasta seerd hormoonreceptorpositief, HER2-negatief mammacarcinoom. Begin dit jaar gaf de commissie BOM een positief advies voor het gebruik van palbociclib bij deze indicatie.

Wereldwijde discussie

‘Maar daarmee zijn we er nog niet’, stelt internist-oncoloog dr. Agn

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?