Uitslag peiling screening op DPD-deficiëntie

  • Wetenschap

Het is bekend dat kankerpatiënten met DPD-deficiëntie een verhoogd risico hebben op ernstige toxiciteit bij behandeling met fluoropyrimidines. DPYD-genotypering of DPD-fenotypering kan een deel van deze patiënten identificeren, waardoor interventies mogelijk zijn. Aangezien er geen (actuele) cijfers bekend zijn over implementatie van DPYD-genotypering of DPD-fenotypering in Nederlandse ziekenhuizen, hield de redactieraad van Medische Oncologie afgelopen juli en augustus een peiling onder internist- oncologen in Nederland. In totaal 43 procent van de genodigden beantwoordde de vragen. De redactieraad dankt alle respondenten hartelijk voor hun deelname.