FINANCIERING LATEN AANSLUITEN OP KWALITEITSKADER PALLIATIEVE ZORG

Nadenken over financiering zonder schotten

  • 7 min.
  • Beroepsuitoefening
  • Kwaliteit

Een kwaliteitskader voor palliatieve zorg ontwikkelen leidt vanzelf tot nadenken over hoe die palliatieve zorg vervolgens moet worden gefinancierd. IKNL wil richting hieraan geven in het deelproject Passende Financiering, maar stelt zich terecht op het standpunt dat dit pas kan als het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg af is. De financiering moet immers volgen op de kwaliteit en niet andersom.

Binnenkort is het 1 januari 2017 en dan moeten alle ziekenhuizen volgens het normeringsrapport van SONCOS beschikken over een multidisciplinair team voor palliatieve zorg. Hierop vooruitlopend is een kleine 2 jaar geleden door IKNL en Palliactief het project Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gestart, waarin Joep Douma (internist-oncoloog n.p.) en Manon Boddaert een belangrijke rol vervullen. ‘Het doel van het kader is om de zorg in Nederland te ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van hoogwaardige palliatieve zorg, ongeacht waar de

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?