Spannende tijden

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Afgelopen januari kwamen de leden van de programmacommissie bijeen voor de samenstelling van het programma van de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2016. Voor mij was dat de eerste keer als opvolger van dr. Paul de Jong.

Met het overkoepelende thema ‘less is more’ zullen dit jaar verschillende aspecten van oncologische zorg bij meerdere tumortypen aan de orde komen, waarbij wordt gekeken of minder chirurgie, minder radiotherapie of minder chemotherapie met behoud van optimale uitkomsten mogelijk is. De MINDACT-studie is daar wellicht een mooi voorbeeld van.
Vanwege de toenemende kosten in de zorg zullen ook zorgverzekeraars dit thema omarmen. Hoe we met deze kosten moeten omgaan, is het onderwerp van een debat op de donderdagmiddag. Daar zullen verschillende bij dit aspect betrokken gremia discussiëren over een aantal stellingen.

Deze keer is er speciale aandacht voor voeding, met een keynote lecture door hoogleraar Voeding en gezondheid prof. dr. Jaap Seidell. In dit nummer kunt u als ‘voorafje’ een interview met hem lezen, waarin hij onder meer zegt: ‘Het wordt steeds duidelijker dat gezonde voeding het ontstaan van kanker kan voorkomen’. Wellicht kan meer aandacht voor voeding, ook in de opleiding, bijdragen aan preventie van kanker.

Het zijn spannende tijden voor internist-oncologen, met prachtige ontwikkelingen (waaronder immunotherapie), maar ook daaraan gerelateerd stijgende kosten. Waar staat de internist-oncoloog over 5 jaar? En hoe gaat het verder met centralisatie en/of ontwikkeling van comprehensive cancer networks?

In zowel Nederland als België zijn van noord tot zuid al meerdere regionale samenwerkingsverbanden ontstaan, zoals EMBRAZE (afgeleid van ‘embrace’, ofwel omarmen, tevens een samenvoeging van Erasmus MC, Brabant, Zeeland) en FROHON (Friese Regio Oncologisch en Hemato-Oncologisch Netwerk). Netwerken zijn nodig omdat het aantal kankerpatiënten toeneemt, patiënten steeds ouder worden en patiënten graag in hun eigen ziekenhuis behandeld willen worden. Door intensievere samenwerking beogen we de kwaliteit van zorg voor patienten in de partnerziekenhuizen binnen het netwerk overal van eenzelfde excellent niveau te laten zijn. Basisprincipe blijft de optimale oncologische zorg en toegankelijkheid voor patiënten. Hopelijk zullen ook de komende Oncologiedagen een positieve bijdrage daaraan leveren.