Normen en waarde(n)

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Als internist-oncologen hebben we kwaliteit hoog in het vaandel staan. Kwaliteit van leven bieden voor onze patiënten en kwalitatief hoogwaardige zorg verlenen, waarbij we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de behandelkosten ook willen nemen.

Deze kernwaarden komen ook (weer) aan bod in dit nummer van Medische Oncologie. Zo leggen dr. Haiko Bloemendal en dr. Ferry Eskens in een dubbelinterview uit wat er is besloten op de laatste algemene ledenvergadering ten aanzien van de nieuwe PASKWIL-criteria. Een aanrader om te lezen – zeker voor collega’s die niet in de gelegenheid waren om in Utrecht aanwezig te zijn. In de adviezen van de commissie BOM zal ook de ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale worden meegenomen, waardoor het farmacotherapeutische waardeoordeel van de commissie BOM ook in Europees politiek en economisch perspectief wordt gezet.

Tevens wordt aandacht besteed aan normen en waarden in de journalistiek in relatie tot berichtgeving in landelijke media over ontwikkelingen in de oncologie. Deze zijn er zeker, maar de kwaliteit is nogal lastig te garanderen, met name door de nogal heterogene groep (freelance) journalisten en de toename van het ‘snelle nieuws’ online. Is het echt zo slecht gesteld met de kwaliteit van berichtgeving? Het gaat in ieder geval zo nu en dan fout. De gewraakte uitspraak van prof. dr. René Bernards in DWDD van het najaar van 2013 en de onrust over mammasparende chirurgie van december 2015 liggen nog vers in het geheugen.

Prof. dr. Wouter de Herder pleit in dit nummer voor verdere aanscherping van de SONCOS-normen voor neuro-endocriene tumoren. De internist-endocrinoloog verwacht dat de kwaliteit van zorg voor de groep patiënten met deze zeldzame tumoren dan verder zal verbeteren. De keerzijde van aanscherping van deze normen kan echter zijn dat kennis en kunde op het gebied van diagnostiek en behandeling langzamerhand verdwijnt uit het merendeel van de ziekenhuizen.

In het kader van diagnostiek kunt u verder lezen dat er veel aandacht is voor het opleiden van dedicated radiologen. Op dit moment denk ik niet dat velen van u gezegend zullen zijn met een keurig verslag volgens RECIST van elke evaluatie scan die u aanvraagt. Het lijkt gelukkig in de nabije toekomst echt beter te gaan worden. Een mooi begin van de lente!