Nieuws NVMO

  • 1 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

Tijdens de extra algemene leden vergadering in maart zijn de voorgestelde aanpassingen in de PASKWIL-criteria goedgekeurd.

Superioriteit

PASKWIL-criteria 2016

De nieuwe criteria, die ingaan per 18 maart 2016 en alleen antegraad gelden, zijn weergegeven in de tabel aan de rechterzijde. Vanaf pagina 12 lichten dr. Ferry Eskens (voorzitter commissie BOM) en dr. Haiko Bloemendal (voorzitter NVMO) de aanpassingen toe.

 
Palliatief, effectiviteit
winst totale overleving > 12 weken of HR < 0,7 +
winst progressievrije overleving > 12 weken of HR < 0,7 +
Gradering volgens ESMO-MCBS (inclusief bijdrage door QoL-analyse)
Bijwerkingen (verschil tussen de behandelarmen)
lethaal (absoluut) < 5% +
acuut, ernstig < 25% +
chronisch beperkend   +
Kwaliteit van leven
QoL-analyse gevalideerde test(s) verricht +
Impact van behandeling
acceptabele behandellast   +
Medicijnkosten    
  mediane behandelduur  
  per 28 dagen  
  prijsverschil in vergelijking met standaardbehandeling  

Versie 4 beschikbaar op www.sonCos.org

SONCOS-normeringsrapport 2016

Afbeelding SONCOS Normeringrapport 4-2016

Dit jaar hebben ook de diagnostische disciplines – de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NvNG) en de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) – eraan bijgedragen en specifieker omschreven aan welke voorwaarden state of the art oncologische diagnostiek moet voldoen. Tevens is er vanuit verpleegkundig perspectief input aan het nieuwe document geleverd. Daarnaast zijn er enkele specifiek voor de medische oncologie relevante wijzigingen.
Het SONCOS-document is dynamisch en wordt jaarlijks herzien, zodat het voortdurend de verbetering van de zorg voor kankerpatiënten kan aanjagen.


Meer informatie: www.nvmo.org

Komende events NVMO

5 juni 2016 Nederlandse Avond ASCO 2016 Chicago
30 juni 2016 Post-ASCO 2016 Utrecht
9 oktober 2016 Nederlandse Avond ESMO 2016 Kopenhagen
17-18 november 2016  Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen  Arnhem

 


30 juni 2016 in Utrecht

Post-ASCO 2016

Ook dit jaar zullen verschillende Nederlandse collega’s tijdens dit symposium een overzicht geven van de laatste relevante ontwikkelingen en trends zoals gepresenteerd tijdens de komende ASCO Annual Meeting in Chicago.
Het motto van deze 52th ASCO Annual Meeting is veelbelovend en luidt ‘collective wisdom: the future of patient-centered care and research’. Aangezien alle mooie nieuwe ontwikkelingen vaak slechts werken voor bepaalde, zorgvuldig geselecteerde patiënten en gepaard gaan met hoge kosten, zal ‘collective wisdom’ zeker nodig zijn. Iedere presentatie tijdens de Post-ASCO 2016 zal worden afgesloten met een interactieve sessie van 10 minuten om u de ruimte te geven over de interpretatie van de sprekers te discussiëren en de consequenties voor bijvoorbeeld de dagelijkse praktijk.