‘NORMERING EXPERTISECENTRA OPTREKKEN TOT NIVEAU ENETS CENTERS OF EXCELLENCE’

Centralisatie van NET-zorg

  • 9 min.
  • Expert opinion
  • Kwaliteit

Centralisatie staat ook bij de diagnostiek en behandeling van neuro-endocriene tumoren in het middelpunt van de belangstelling. Internist-endocrinoloog prof. dr. Wouter de Herder, hoofd van het Expertisecentrum Neuro-endocriene Tumoren van het Erasmus MC in Rotterdam, geeft zijn visie op centralisatie van zorg voor patiënten met deze zeldzame tumoren. Hij stelt voor om de SONCOS-normen voor NET-expertisecentra op te trekken tot het niveau van ENETS Centers of Excellence en ziet in Nederland een sluitend netwerk van expertisecentra met daaraan gelieerde satellietcentra voor zich.

Neuro-endocriene tumoren (NET) vormen een heterogene groep zeldzame tumoren. Dankzij internationale samenwerking en toewijding is de kennis over deze tumoren de laatste jaren aanzienlijk toe genomen, met name wat betreft NET van de tractus digestivus, pancreas en longen. Bovendien bestaat er sinds 2014 een volledig herziene landelijke richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van NET van de tractus digestivus en pancreas.1 ‘Dat daarin nog niet de NET van de longen worden beschreven, komt voort uit het feit dat er ten tijde van het opstellen van de Nederlandse richtlijn nog geen Europese richtlijn voor dat type NET was. Die is er nu wel. Bovendien worden NET van de longen anders geclassificeerd dan bijvoorbeeld NET van de pancreas en tractus digestivus’, aldus De Herder. ‘Ook worden NET van de longen vaak nog primair door longartsen en thoraxchirurgen behandeld.’

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?