Wetenschappelijk enthousiasme

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Van ‘voorjaarsmoeheid’ kan (bij de NVMO) geen sprake zijn. Er zijn meer dan genoeg dossiers waar het NVMO-bestuur zijn energie aan moet geven. De bestuursleden begin ik inmiddels als mijn penvrienden te beschouwen.

Na eerdere communicatie vanuit het bestuur over de introductie van nivolumab bij de behandeling van gemetastaseerd niercelcarcinoom volgde recentelijk een schrijven over de op de AACR Annual Meeting 2016 gepresenteerde data van de MINDACT-studie. In de eerste brief is, na uitgebreid overleg binnen onze vereniging, aan de leden uitleg gegeven over het beleid van de NVMO betreffende de introductie van nivolumab. Over dit beleid zijn wij nog in gesprek met zorgverzekeraars en patiëntenvereniging. Essentieel is dat alle partijen een gezamenlijk beleid ondersteunen.
De tweede brief is een reactie op de presentatie van de fantastische resultaten van de MINDACT-studie. Zoals vaker heeft wetenschappelijk enthousiasme soms directe grote gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Het is goed om na te denken over een protocol waarbij onderzoekers bij te presenteren of publiceren data (met impact voor de praktijk) de beroepsgroep van tevoren informeren over mogelijke gevolgen en vragen vanuit de praktijk. Hiermee voorkomen we onrust bij patiënten en dokters.

Vanzelfsprekend wordt in dit nummer ingegaan op de MINDACTstudie. Ook is er aandacht voor kwaliteitsnormen van de oncologische pathologie en hoe deze verder te ontwikkelen in een volgende versie van het SONCOS-normeringsdocument. Daarnaast komt dr. Geert-Jan Creemers aan het woord over volume en behandeling van gemetastaseerd pancreascarcinoom. Duidelijk is dat de discussie over kwaliteit en volume verder zal moeten worden gevoerd. Belangrijk hierbij is dat we als beroepsgroep een gezamenlijk standpunt blijven nastreven, waarbij het belang van de patiënt leidend moet zijn – los van politieke belangen.

Tot slot attendeer ik u graag op de Nederlandse Avond ASCO 2016 op zondag 5 juni a.s. Graag nodig ik de collega’s die aanwezig zijn bij de 2016 ASCO Annual Meeting in Chicago uit voor deze traditionele NVMO-avond. Verder wijs ik de niet-congresgangers op de Post-ASCO 2016 op donderdag 30 juni a.s. in Utrecht. Meer informatie over beide bijeenkomsten is te vinden op de NVMO-website. Ik hoop u in Chicago of Utrecht te mogen begroeten!

Namens het NVMO-bestuur