PROF. DR. PHILIP KLUIN: ‘DE SCHAALVERGROTING IN LABORATORIA EN VAKGROEPEN ZAL MEER RUIMTE GAAN BIEDEN VOOR SPECIALISATIE IN AANDACHTSGEBIEDEN'

Rol pathologen binnen SONCOS steeds duidelijker

  • 7 min.
  • Dedicated patholoog
  • Kwaliteit

In het jongste SONCOS-normeringsdocument wordt onder meer gesproken over de dedicated patholoog. Volgens prof. dr. Philip Kluin, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), is dat een begrip in ontwikkeling. Verder verwacht hij dat de toenemende aandacht voor oncologie op termijn ook gevolgen zal krijgen voor de opleiding tot patholoog.

Afgelopen maart verscheen het SONCOS-normeringsdocument 2016. De NVVP heeft hieraan actief bijgedragen en daarin specifieker omschreven aan welke voorwaarden op pathologisch gebied de state of the art oncologische diagnostiek moet voldoen. Kluin, voorzitter van de NVVP-commissie Kwaliteit & Beroepsuitoefening, vindt het gezien de historische ontwikkeling logisch dat de pathologen bij de totstandkoming van dit document betrokken waren. ‘SONCOS begon klein en richtte zich in eerste instantie vooral op normen voor mammacarcinoom’,

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?