Nieuws NVMO

  • 1 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

Begin april is de registratie van nivolumab voor de behandeling van het gemetastaseerd niercelcarcinoom goedgekeurd.

Brief NVMO en WIN-O

Nivolumab bij RCC

Volgens afspraken met het ministerie van VWS kan nivolumab worden voorgeschreven en komt het voor vergoeding in aanmerking, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De NVMO en WIN-O hebben de achtergronden en aandachtspunten voor nivolumab bij deze indicatie in een speciale brief uiteengezet.
De brief en een bijlage met de SONCOS-normen kunnen door NVMO-leden worden geraadpleegd op de NVMO-website in het onderdeel Algemene beleidsdocumenten (inloggen is vereist).


Illustratie naam mindact
Advies NABON en NVMO

MINDACT-studie

Veel leden hebben zich met vragen gewend tot NABON en NVMO en derhalve hebben beide besturen besloten een voorlopig advies op te stellen. Voor NVMO-leden is dit advies op de NVMO-website te raadplegen in het onderdeel Algemene beleidsdocumenten (inloggen is vereist).
Ten tijde van het formuleren van dit advies waren er alleen gepresenteerde data en nog geen gepubliceerde data beschikbaar. 
Er kan dus nog geen definitief advies worden gegeven. De presentatie van de studie is te vinden op webcast.aacr.org.Aanmelding mogelijk tot 1 juli a.s.

Oncologieproefschrift van het jaar

Symbolische illustratie van het beste proefschrift

Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 kunnen worden voorgedragen. Een wetenschappelijke jury buigt zich over de inzendingen en zal daaruit vervolgens twee proefschriften selecteren.
De bekroonde promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 500 euro. Verder zullen zij worden uitgenodigd om tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2016 een voordracht van 10 minuten te verzorgen en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.
Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 juli a.s. per e-mail worden aangemeld via
p.klerkx@congresscare.com. Het volgende dient te worden ingezonden: titel proefschrift, inhoudsopgave en Nederlandstalige samenvatting (bij voorkeur als pdf-bestand).


Meer informatie: www.nvmo.org

Komende events NVMO

5 juni 2016 Nederlandse Avond ASCO 2016 Chicago
30 juni 2016 Post-ASCO 2016 Utrecht
9 oktober 2016 Nederlandse Avond ESMO 2016 Kopenhagen
17 - 18 november 2016 Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen Arnhem