EERSTE MODULES GEREVISEERDE RICHTLIJN VERSCHIJNEN LATER DIT JAAR ONLINE

Van mammacarcinoom naar borstkanker

  • 7 min.
  • Richtlijn

Een grote, divers samengestelde groep Nederlandse experts buigt zich momenteel over de herziening van de richtlijn Mammacarcinoom uit 2012, die zal worden omgedoopt in richtlijn Borstkanker. De kerngroep die de herziening coördineert heeft gekozen voor alleen een online versie die is opgebouwd uit afzonderlijke modules. Dat moet uiteindelijk het updaten vergemakkelijken en versnellen. Internist-oncoloog dr. Carolien Smorenburg, voorzitter van de kerngroep, gaat in op de stand van zaken rond de revisie.

De Richtlijn voor richtlijnen (maart 2012) van de door het ministerie van VWS ingestelde (en inmiddels opgeheven) Regieraad Kwaliteit van Zorg omschrijft een richtlijn als ‘een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers’.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?