NVMO streeft naar minder en kortere richtlijnen

  • 6 min.
  • Richtlijn

De NVMO wil komen tot minder, minder lijvige, sneller beschikbare, en minder kostbare richtlijnen. Dit streven wordt niet zonder slag of stoot gerealiseerd. Dr. Franchette van den Berkmortel en dr. Machteld Wymenga, die in het NVMO-bestuur samen de portefeuille richtlijnen beheren, hebben suggesties hoe het anders kan.

De pagina Overzicht richtlijnen op www.oncoline.nl bevat verwijzingen naar 182 richtlijnen; van Achtergronddocument (blauwdruk kanker en werk) tot en met Zweten. Verreweg de meeste richtlijnen zijn minder dan 5 jaar geleden herzien. Dat wil zeggen dat er veel tijd en geld gemoeid is met het opstellen en bij de tijd houden van de richtlijnen. ‘Dat is op zichzelf geen bezwaar’, vindt Van den Berkmortel. ‘Nieuwe inzichten die door wetenschappelijke ontwikkelingen worden aangedragen dienen uiteraard hun weg te vinden naar de klinische praktijk. Het is echter de vraag of het systeem van richtlijnen zoals we dat nu in Nederland hanteren aansluit op de behoefte en nog wel werkbaar is. Een richtlijn bestaat al gauw uit honderden pagina’s, en het ligt niet voor de hand dat veel behandelaars de boekwerken met veel

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?