Hete hangijzers

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf
Portretfoto (kleur) Jan Willem de Groot

De zomer is weer aangebroken en met het stijgen van de buitentemperatuur worden ook in dit nummer weer diverse hete hangijzers behandeld. Eén daarvan is de DOT palliatieve zorg. Palliatieve zorg is misschien wel de ‘core business’ van internist-oncologen, maar blijkbaar is dat nog niet bij iedereen bekend. De NZa heeft minimaal tot 2018 nodig om tot een structurele oplossing te komen voor de financiering. Tot dan worden de diensten die we leveren niet vergoed – een kolderieke situatie die alleen in de gezondheidszorg kan voorkomen.

Een ander heet hangijzer is het dossier dure geneesmiddelen. U kunt lezen hoe Zorgverzekeraars Nederland, het Buro Financiële Arrangementen van het ministerie van VWS en de Taskforce Dure Geneesmiddelen van NVZ tegen dit dossier aankijken. Voor een constructieve oplossing is het belangrijk dat betrokken partijen in ieder geval dezelfde taal spreken.

Het derde hete hangijzer betreft het voorschrijven van oncolytica door verpleegkundig specialisten. Op dit moment wordt dat (nog) niet breed omarmd. Zoals ook eerder in de algemene ledenvergadering van de NVMO is geconstateerd, blijft de internist-oncoloog juridisch altijd eindverantwoordelijk voor het voorschrijven van oncolytica door verpleegkundig specialisten. Het moge echter duidelijk zijn dat verpleegkundig specialisten een steeds belangrijker rol gaan spelen in de oncologische zorg. Zeker als de instroom van aiossen wordt beperkt, zullen verpleegkundig specialisten een onmisbare schakel zijn in zowel de poliklinische als klinische oncologische zorg.

Gelukkig gaat het soms ook nog gewoon over de inhoud van ons vak. De huidige revisie van de richtlijn voor mammacarcinoom komt aan bod, aangezien er behoorlijk wat nieuws onder de zon is. Helaas zal ook deze richtlijn achter de feiten aanlopen. We zullen zien hoe de modulaire aanpassingen in dit lijvige document worden geïncorporeerd. Kortom: er is weer genoeg om in de vakantie te overpeinzen. Ik wens u een fijne zomer!

Namens de redactieraad van Medische Oncologie