Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

De NVMO organiseert op donderdag 21 april a.s. in Driebergen de 10e Nascholing Targeted Therapy. Het programma van het lustrumsymposium zal bestaan uit twee thema’s: immunotherapie en doelgerichte therapie.

Donderdag 21 april a.s. in Driebergen 

Targeted Therapy 2016

Symbolische illustratie dartbord

Voor het thema immunotherapie zal het accent liggen op diagnostiek en monitoring. Voor het thema doelgerichte therapie wordt er ingegaan op de specifieke effecten van alternatieve doseringsschema’s en de inzet daarvan bij colorectaal carcinoom, mammacarcinoom en ovariumcarcinoom. Daarnaast zal in het kader van de patiëntenparticipatie dit jaar de patiënt zelf ook aan het woord komen. 
Niet in de laatste plaats heeft de NVMO dit jaar dr. Christophe Le Tourneau van het Institut Curie in Parijs gevraagd om zijn visie op personalized treatment te geven. Le Tourneau is principal investigator van de SHIVA-studie naar personalized medicine in de oncologie.
Prof. dr. Henk Verheul (VUmc, Amsterdam) en prof. dr. Els Witteveen (UMC Utrecht) stelden ook dit jaar het programma samen. Deelname voor NVMO-leden is kosteloos. Inschrijven kan via www.nvmo.org/tt2016.


Herziening PASKWIL-criteria op de agenda 

Ingelaste algemene ledenvergadering

Het voorstel tot herziening van de huidige PASKWIL-criteria zal formeel in stemming worden gebracht. Verder zullen tijdens een openbaar symposium voorafgaand aan de ledenvergadering onder meer internist-oncoloog prof. dr. Liesbeth de Vries (UMC Groningen) en Pauline Evers, beleidsmedewerker medicijnen van patiëntenbeweging Levenmetkanker, voordrachten houden die zijn gerelateerd aan dit onderwerp.
Binnenkort zullen NVMO-leden via de e-nieuwsbrief op de hoogte worden gebracht van de datum, het volledige symposiumprogramma en de agenda van de ingelaste algemene ledenvergadering.


Noteer alvast in uw agenda 

Komende events NVMO

21 april 2016  10e Nascholing Targeted Therapy  Driebergen
5 juni 2016 Nederlandse Avond ASCO 2016 Chicago
30 juni 2016 Post-ASCO 2016 Utrecht
9 oktober 2016 Nederlandse Avond ESMO 2016  Kopenhagen
17 - 18 november 2016    Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2016     Arnhem

Dr. Haiko Bloemendal aangetreden 

Nieuwe NVMO- voorzitter

Bloemendal, sinds 2005 werkzaam als internist-oncoloog bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Van 2002 tot 2005 was hij als internist-oncoloog werkzaam bij het UMC Utrecht. In 2005 promoveerde hij eveneens in Utrecht op onderzoek naar de rol van humane monoklonale antilichamen bij de behandeling van kanker bij promotoren prof. dr. Emile Voest (medische oncologie) en prof. dr. Ton Logtenberg (immunologie).
Momenteel is hij één dag in de week werkzaam bij het UMC Utrecht voor wetenschappelijk onderzoek. Zijn aandachtsgebied binnen de medische oncologie is met name prostaatcarcinoom. Van 2011 tot 2015 was hij achtereenvolgens vicevoorzitter en voorzitter van de medische staf van het Meander Medisch Centrum. In die rol was hij onder meer betrokken bij onderhandelingen over dure geneesmiddelen. De nieuwe NVMO-voorzitter is tevens toegetreden tot de commissie BOM. Ook zal hij zitting nemen in het SONCOS- bestuur.