Less (numbers) is more?

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Kruipt u vandaag maar eens lekker op de bank met een drankje en dit nieuwe nummer van Medische Oncologie. Daarin kunt u lezen dat het niet raar is dat u zo moe bent: 50 procent van onze beroepsgroep lijdt namelijk aan emotionele uitputting, schrijft psycholoog Walter Rombouts in de rubriek Open podium.

Dr. Cees Rodenburg geeft aan dat zijn werkweek in de loop der jaren veel verandering heeft ondergaan. Hij moet zijn brieven zelf schrijven en ook alle andere administratieve werkzaamheden moet hij door de introductie van het EPD grotendeels zelf regelen. Ondersteuning door secretaresses is er nauwelijks meer. Ook hebben we door vergroting van de maatschappen minder een ‘wij-gevoel’. Rodenburg geeft aan nog steeds veel plezier te hebben in zijn werk, met een open sollicitatie voor waarnemingen, en beschrijft waardevolle contacten met zijn patiënten. Volgens Rombouts is het antwoord op preventie van emotionele uitputting focussen op positieve ervaringen binnen het werk, naast het reserveren van me-time. De werkweek van Rodenburg illustreert deze adviezen. Hij maakt zijn erelidmaatschap opnieuw waar.

In dit nummer gaat verder veel aandacht uit naar de reorganisatie van ons werkterrein. Schaalvergroting leidt tot minder complicaties na prostaatchirurgie. Uroloog prof. dr. Jeroen van Moorselaar geeft de voorkeur aan ‘regionalisatie’ boven ‘hyper-centralisatie’. Ook onder NVMO-leden blijft dit onderwerp de gemoederen bezighouden, zo bleek bijvoorbeeld bij de afgelopen algemene ledenvergadering. NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal geeft in de terugblik op de ledenvergadering en Oncologiedagen aan dat de NVMO verder moet professionaliseren aangezien overheid, zorgverzekeraars en SONCOS onze vereniging als een belangrijke speler zien in de besluitvorming omtrent medische oncologie. Een commissie onder leiding van Aart van Bochove gaat een voorstel maken voor reorganisatie van de medische oncologie, met als uitgangspunt de kwaliteit voor onze patiënten. Verder zullen er meer ledenvergaderingen worden belegd om hierover de juiste discussie te voeren en te komen tot een verenigingsbeleid.

Het thema van de afgelopen Oncologiedagen had niet beter gekozen kunnen worden. De NVMO-voorzitter geeft in zijn terugblik aan waarom minder soms méér kan zijn. Dit sluit goed aan op de ledenvergadering, waar de algemene mening toch was dat less numbers binnen de SONCOS-normeringen more kan betekenen voor de kwaliteit. Kwaliteit is het lijfsbehoud voor onze patiënten, maar ook voor ons als internist-oncologen. Neem nog een beetje me-time na de laatste bladzijde van dit nummer.

Namens de redactieraad van Medische Oncologie en het NVMO-bestuur