INTRODUCTIE VAN NIEUWE ONCOLOGISCHE GENEESMIDDELEN: WANNEER CENTRALISEREN?

De casus olaparib

  • 7 min.
  • PARP-remmers
  • Wetenschap

Heeft een nieuw oncologisch geneesmiddel marktautorisatie gekregen van de EMA, een positief advies van de commissie BOM en komt het voor vergoeding in aanmerking, dan betekent dit tegenwoordig niet per definitie (meer) dat dit medicament ook in ieder Nederlands ziekenhuis zal worden voorgeschreven. Voor sommige nieuwe oncologische medicijnen geldt tegenwoordig het advies ze alleen te gebruiken in enkele, daarvoor aangewezen centra. Dr. Monique Bos en dr. Gabe Sonke bediscussiëren het Nederlandse centralisatiebeleid en gaan daarbij specifiek in op de PARP-remmer olaparib.

Voordat een specialist in een Nederlands ziekenhuis een recept kan uitschrijven voor een nieuw oncologisch medicijn, heeft dit geneesmiddel een lange route doorlopen. Na het langdurige en complexe pad van de preklinische en klinische studies moet eerst de Europese registratieautoriteit EMA overtuigd zijn van de meerwaarde van het middel voor minstens één specifieke, oncologische patiëntenpopulatie. Vervolgens is het in Nederland inmiddels gebruikelijk dat de specialist zich ook laat leiden door de beoordeling van het middel door de NVMO-commissie BOM

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?