Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

Themanummer naar aanleiding van Oncologiedagen
Oncologische zorg in Nederland en Vlaanderen

Kaart van Nederland en Vlaanderen

Half november verschijnt naar aanleiding van de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2015 een themanummer van Medische Oncologie over verschillende facetten van de oncologische zorg in Nederland en Vlaanderen.

Onder meer komen daarin BSMO-voorzitter prof. dr. Jacques De Grève en NVMO-voorzitter prof. dr. Hans Gelderblom aan het woord over dure medicatie. In hoeverre is de problematiek vergelijkbaar en in hoeverre kunnen oplossingen worden uitgewisseld? Daarnaast geven een Vlaamse internist-oncoloog die werkzaam is in Nederland en een Nederlandse internist-oncoloog die werkzaam is in Vlaanderen een kijkje in de keuken en worden de carrièreperspectieven van jonge oncologen in Nederland en Vlaanderen belicht. Bovendien zullen de oncologische zorgsystemen van Nederland en België worden vergeleken. Ook geven patiëntenverenigingen Kom op tegen Kanker (Vlaanderen) en Levenmetkanker (Nederland) hun visie op patiëntenzorg. 
Verder gaat dr. Paul de Jong, voorzitter van de programmacommissie, in op de achtergrond en insteek van de jaarlijkse
Oncologiedagen en lichten enkele sprekers de achtergrond van hun lezingen toe over respectievelijk immunotherapie en checkpoint-inhibitors, epigenetica en kanker, genetische en predictieve tests, screening op coloncarcinoom en cognitieve computersystemen voor diagnose, therapie en klinische studies.


Nieuwe leden in redactieraad
Wisseling van de wacht

Dr. Franchette van den Berkmortel en dr. Vincent Dezentjé zijn onlangs toegetreden tot de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie.

Portretfoto (kleur) Franchette van den Berkmortel

Van den Berkmortel zal dr. Ferry Eskens opvolgen als voorzitter van de redactieraad. Zij is reeds NVMO-bestuurslid en werkt als internist-oncoloog bij het Zuyderland MC in Sittard. Eskens, momenteel secretaris van de commissie BOM, start per 2016 als voorzitter van de commissie BOM.

Portretfoto (kleur) Vincent Dezentjé

Dezentjé is als internist-oncoloog verbonden aan de Reinier de Graaf Groep in Delft. In de redactieraad volgt hij dr. Harm Sleeboom op.

 


Aanmelding mogelijk tot 8 oktober a.s.
Pieter De Mulder Award 2015

Kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2015 kunnen tot 8 oktober 2015 worden aangemeld. Volgens traditie zal deze prijs worden uitgereikt tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen.
Aanmelden kan via het NVMO-secretariaat ter attentie van de adviescommissie van de Pieter De Mulder Award, die onder voorzitterschap staat van prof. dr. Kees Punt (AMC). De randvoorwaarden voor toekenning van de award en details over aanmelding zijn op de NVMO-website (www.nvmo.org/pdma) te raadplegen. Doelstelling van de award, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen gedurende een periode van maximaal 2 maanden kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van de bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 6.000 euro.


U komt toch ook?!
Oncologiedagen 2015

Op donderdag 19 en vrijdag 20 november 2015 organiseren de NVMO en BSMO in Congrescentrum Papendal te Arnhem de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2015.
Dit jaar zullen twee aansprekende keynote lectures worden gehouden door respectievelijk prof. dr. William Nelson (epigenetica en kanker) en prof. dr. Emile Voest (genetische en andere predictieve tests). Verder bevat het programma vertrouwde onderwerpen, waarbij nieuwe ontwikkelingen en inzichten met een duidelijke link naar de praktijk van alledag aan de orde komen. Volgens traditie zal de NVMO enkele aanstormende jonge collega’s in het zonnetje zetten bij de uitreiking van de prijzen voor het Oncologieproefschrift van het jaar en de Pieter De Mulder Award. Op de vrijdag zal van 8.00 tot 9.45 uur de algemene ledenvergadering van de NVMO worden gehouden. Informatie over het programma en inschrijving is te vinden op de NVMO-website
(www.nvmo.org/oncologiedagen2015).