Een oncologisch novum, nieuwe inzichten en nieuwe gezichten

  • 2 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Onze voorzitter prof. dr. Hans Gelderblom sprak in zijn voorwoord van het zomernummer van Medische Oncologie over de afwezigheid van oncologische komkommertijd. Ik denk dat dat een juiste inschatting was en voorzie dat in de komende periode inderdaad veel belangrijke ontwikkelingen hun beslag gaan krijgen.

In deze ‘hete herfst’ worden we voor het eerst geconfronteerd met een medicament dat door de minister in een financiële ‘sluis’ is geplaatst voor de ene indicatie (longcarcinoom), terwijl de add-on voor de andere indicatie (melanoom) er nu wel is. Me dunkt, een novum in de oncologie, maar ook een situatie die veel onduidelijkheid met zich meebrengt en daarom niet lang moet blijven bestaan.
Over de werkzaamheid van dit medicament voor genoemde indicaties doet de commissie BOM in dit nummer overigens verslag.
Verder neemt prof. dr. Charles Swanton u in dit nummer mee naar trunk en branch-mutaties die in tumoren kunnen voorkomen. Deze tumorheterogeniteit levert beperkingen op voor het succesvol behandelen van tumoren. Maar een wetenschapper als Swanton ziet er ook nieuwe mogelijkheden in voor – rationeel sequentiële? – behandelingen. Met hierbij volgens hem ook een belangrijke rol voor de zich razendsnel ontwikkelende immunotherapie.

Van een heel andere orde is het interview met voorzitter dr. Robert Pierik van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. In het registreren lijken de chirurgen een voorsprong op ons internist-oncologen te hebben, dus is het motiverend om te lezen dat ‘registratie kan leiden tot substantiële verbetering in de patiëntenzorg’. Ook wij internist-oncologen zullen niet aan het opzetten en uitvoeren van registraties ontkomen. Laten we daarom goed kijken en luisteren naar collega’s of beroepsgroepen die er al verder mee zijn en van hun ervaringen gebruikmaken. Registreren gaat ons dan, hopelijk, vergelijkbare nieuwe inzichten opleveren. 

En hoe zit dat dan met die nieuwe gezichten? Na ruim 5 jaar lid te zijn geweest van de redactieraad van dit tijdschrift, waarvan 4 jaar als voorzitter, is voor mij de tijd gekomen afscheid te nemen en de voorzittershamer over te dragen aan dr. Franchette van den Berkmortel. Zij en de zich vernieuwende redactieraad zullen, samen met de enthousiaste en onmisbare steun van Dido Mali en zeker Henri Neuvel, ongetwijfeld in staat zijn inhoud en impact van ons tijdschrift fier overeind te houden. Er is genoeg om met elkaar te bespreken, en u kunt de discussies helpen door uw overwegingen, vragen en opmerkingen bij de redactieraad neer te leggen. 

Zoals dat dan wordt gezegd: het waren 5 fantastische jaren.
Dank allemaal!

Namens de redactieraad van Medische Oncologie en het NVMO-bestuur,
dr. Ferry Eskens
redactie@medischeoncologie.nl