‘Onderzoek naar predictieve tests versnellen’

  • 3 min.
  • Keynote lecture
  • Wetenschap

Om meer maatwerk te kunnen leveren in de oncologie is meer kennis nodig over predictieve markers. Dat vereist grootschalige verzameling en onderzoek van biopten, patiëntengegevens en klinische uitkomsten. Het opzetten van een landelijke infrastructuur daarvoor mag best wat sneller. Dit zal prof. dr. Emile Voest bepleiten in zijn keynote lecture tijdens de Oncologiedagen.

De behandeling van gemetastaseerd coloncarcinoom met een EGFR-inhibitor is zinvol mits de tumor een wildtype RAS-gen bevat. Een behandeling van mammacarcinoom met een HER2-antagonist is alleen zinvol als er sprake is van overexpressie van HER2 in de tumor. Twee voorbeelden van hoe kennis van tumorkenmerken helpen de behandeling te individualiseren en daardoor helpen geneesmiddelen effectiever in te zetten. ‘Voor veel nieuwe oncologische medicijnen weten we nog

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?