Grenzeloze uitdagingen

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Dit allereerste themanummer van Medische Oncologie over verschillende aspecten van de ‘oncologische zorg in Nederland en Vlaanderen’ verschijnt naar aanleiding van de negende gezamenlijke Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen.

De redactieraad is in dit nummer op zoek gegaan naar zaken waar de landsgrens Nederlandse en Vlaamse collega’s in scheidt, maar vooral ook naar aspecten die we op de werkvloer delen – niet alleen nu, maar ook in de nabije toekomst. Veel uitdagingen van ons vak zijn immers ‘grenzeloos’. Dit merken de leden van de programmacommissie van de Oncologiedagen ieder jaar weer als ze samenkomen om een inspirerend programma samen te stellen.
Bij deze bijeenkomsten passeren vaak ook de gezamenlijke frustraties en passies in de zorg voor onze patiënten de revue. Het wetenschappelijke programma is vaak snel ingevuld. Vermeldenswaardig is dat we dit jaar prof. dr. William Nelson bereid hebben gevonden om een prachtige keynote lecture te houden over epigenetics in cancer

Toch is het opvallend dat een landsgrens zo van invloed kan zijn op het ‘natuurlijke’ gedrag. Twee collega’s die over de grens aan het werk zijn gegaan nemen ons in dit nummer mee in hun ervaringen tijdens hun werkweek.

Ook andere artikelen laten zien dat de inrichting van oncologische zorg in Nederland en Vlaanderen wezenlijk anders is. Dit is zelfs van invloed op de rol die de patiënt heeft op zijn eigen behandeling. Collega’s prof. dr. Eric Van Cutsem (Leuven) en prof. dr. ir. Koos van der Hoeven (Nijmegen) bespreken in dit nummer onder meer hoe de vertaalslag van Europese registraties naar de dagelijkse praktijk wordt gemaakt in beide landen.  

Verschillen we niet te veel van elkaar om een gezamenlijke vuist te kunnen maken als het gaat om wezenlijke zaken, zoals de inzet dure geneesmiddelen? In een dubbelinterview leest u de kritische noot die hierover wordt gekraakt door de voorzitters van de BSMO en NVMO.

Rest mij u veel leesgenot toe te wensen. Ik zie u graag op de Oncologiedagen en hoop op uw input tijdens de discussies in de zaal of aan de bar!

Namens de redactieraad Medische Oncologie