DISCUSSIE OVER OPTIMALE ORGANISATIE VAN MEDISCH-ONCOLOGISCHE ZORG

NET, verpleegkundige zorg en immunotherapie bij longcarcinoom

  • 7 min.
  • SONCOS
  • Verslag

De snelle ontwikkeling die de oncologische zorg in Nederland doormaakt vraagt om regelmatige aanpassing van de SONCOS-normen. De vraag hoe de medisch-oncologische zorg optimaal kan worden georganiseerd en welke SONCOS-normen daarbij horen, leidt dan ook nogal eens tot discussie. Zo ook begin oktober tijdens het SONCOS-themasymposium in Utrecht. Hoe kan de zorg voor patiënten met neuro-endocriene tumoren het best vorm krijgen? Welke eisen worden gesteld aan de verpleegkundige zorg? En is het ee

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?