Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Vereniging

Aanmelding mogelijk tot dinsdag 30 juni a.s.
Oncologieproefschrift van het jaar
Ook dit jaar zal de NVMO twee dissertaties bekronen tot Oncologieproefschrift van het jaar. Tot uiterlijk dinsdag 30 juni a.s. kunnen kandidaten worden aangemeld.
Alleen proefschriften uit de periode Post-ASCO 2015 van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 kunnen worden voorgedragen. Een wetenschappelijke jury buigt zich over de inzendingen en zal daaruit vervolgens twee proefschriften selecteren.
De bekroonde promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en geldprijs van 500 euro. Verder zullen zij worden uitgenodigd om tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen een voordracht van 10 minuten te verzorgen en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.
Tot uiterlijk dinsdag 30 juni a.s. kunnen kandidaten per e-mail worden aangemeld via p.klerkx@congresscare.comIngezonden dienen te worden: titel proefschrift, inhoudsopgave en Nederlandstalige samenvatting (bij voorkeur als pdf-bestand).


Geef uw persoonlijke voorkeur door!
Themanummer?
Waaraan moet volgens u het eerstvolgende themanummer van Medische Oncologie worden gewijd?
A. Netwerkvorming 
B. Toekomstvisie: (medische) oncologie over 5 à 10 jaar 
C. Calamiteiten in de (medische) oncologie 
D. Anders, namelijk...
Geef uw voorkeur en/of suggesties uiterlijk maandag 15 juni a.s. door via redactie@medischeoncologie.nl.


 

 

 


Presentaties op NVMO-website
Nascholing Targeted Therapy
De NVMO organiseerde afgelopen maart in Amsterdam de 9e Nascholing Targeted Therapy. Presentaties van de nascholing zijn te raadplegen op de NVMO-website (www.nvmo.org/tt2015).
Nieuwe ontwikkelingen bij immunotherapie, mammacarcinoom, oesofaguscarcinoom en maagcarcinoom passeerden onder meer de revue. Daarnaast werd casuïstiek op het gebied van CPCT, mammacarcinoom, melanoom en oesofaguscarcinoom gepresenteerd. Tevens werd uitgebreid stilgestaan bij liquid biopsies for personalized treatment en pharmacogenomics.
Verder hield dr. Marc van de Wetering (Hans Clevers Research Group, Hubrecht Instituut, Utrecht) een lezing over organoïden. Prof. dr. Henk Verheul (VUmc, Amsterdam) en prof. dr. Els Witteveen (UMC Utrecht) stelden ook dit jaar het programma samen.


Donderdag 18 juni a.s. in Utrecht
Post-ASCO 2015
De NVMO organiseert op donderdag 18 juni a.s. in congrescentrum Supernova van de Jaarbeurs in Utrecht de Post-ASCO 2015. Ook dit jaar zullen verschillende Nederlandse collega’s een overzicht geven van de laatste ontwikkelingen en trends zoals gepresenteerd tijdens de ASCO Annual Meeting in Chicago.
Op het programma van de Post-ASCO 2015 staan oesofaguscarcinoom, maagcarcinoom, pancreascarcinoom, levercarcinoom en colorectaal carcinoom. Ook zal worden stilgestaan bij urogenitale maligniteiten en longcarcinoom.
Verder wordt een update gegeven van nieuwe geneesmiddelen en immunotherapie. Tot slot is er aandacht voor gynaecologische tumoren en mammacarcinoom. Dr. Paul de Jong (St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein) en prof. dr. Stefan Sleijfer (Erasmus MC, Rotterdam) stelden het programma samen. Meer informatie over sprekers en programma is te vinden op de NVMO-website
(www.nvmo.org/asco2015). 
Inschrijving is uitsluitend online mogelijk.