Resultaten online enquête NVMO-website

Adviezen commissie BOM voornaamste reden voor bezoek

  • 1 min.
  • Vereniging

Om het oordeel van NVMO-leden over de informatievoorziening en indeling van de NVMO-website (www.nvmo.org) in kaart te brengen, hield de webredactie begin dit jaar een anonieme enquête. Ruim 11 procent van de NVMO-leden vulde de enquêtevragen in. De webredactie en het NVMO-bestuur danken alle respondenten hartelijk voor hun deelname. Op deze pagina’s staan de meest opvallende resultaten op een rij, wordt een update gegeven van enkele acties naar aanleiding van de enquête en worden bezoekersstatistieken van het jaar 2014 gepresenteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acties naar aanleiding van de enquête
Naar aanleiding van de enquêteresultaten is de menu-indeling van de NVMO-website op enkele punten aangepast. Zo is voor contactinformatie (secretariaat, bestuur en commissies) een apart onderdeel geïntroduceerd, zijn de adviezen van de commissie BOM prominenter geplaatst en is in het menu een duidelijke onderverdeling gemaakt tussen nascholing op locatie (meetings) en online nascholing (e-learning/webcasts). Verder zal binnenkort een overzicht worden opgenomen met informatie over landelijke richtlijnen die de NVMO ondersteunt, inclusief namen van betrokken NVMO-leden.
De bezoekersstatistieken tonen aan dat het aantal bezoekers met een tablet en/of smartphone in de afgelopen jaren duidelijk is gegroeid. De NVMO-website zal daarom continu worden gemonitord op optimaal gebruik voor nieuwe generaties tablets en smartphones. Opmerkingen op en suggesties voor de NVMO-website zijn altijd welkom en kunnen bij de webredactie worden gemeld via redactie@nvmo.org.